Så skapar du tillit med strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap
Strategiskt ledarskap

Det strategiska ledarskapets förebilder

Strategiskt ledarskap riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som leder via andra chefer. Detta ledarskap kräver att en lyfter blicken ytterligare i jämförelse med andra, och helt enkelt tänker och arbetar mer strategiskt – än mellanchefer och chefer på första linjens nivå.

En strategisk ledare har två påverkanskanaler; dels via sina mellanchefer eller förstalinjeschefer och dels via sin image eller förebild som hen förmedlar utåt i organisationen.

Din image kan du aldrig koppla bort, den finns där även om du själv inte är på plats. Medarbetarna fyller i de luckor de saknar om dig – både som person och ledare. Vi har alla en bild av personer som vi träffar och även en bild av de vi känner till, men inte träffar särskilt ofta.

Planeringshorisonten kan vara från sex månader och uppåt beroende på var i organisationen den strategiska ledaren befinner sig. Det viktiga är att planeringshorisonten är längre än den ”underliggande nivån”.

I många organisationer har dessa chefer alltför mycket operativa frågor på sitt bord. Det gör att det strategiska ledarskapet blir lidande. Hur ser din planeringshorisont ut? Är den tillräckligt strategisk, för den nivå du är på?

En annan utmaning är hur en skapar överenstämmelse mellan organisationen och medarbetarnas personliga visioner och mål. Hur engagerad är du i organisationens visioner och mål? Hur engagerad är dina mellanchefer eller förstalinjeschefer? Speglar det engagemanget ute hos medarbetarna?

Genom att arbeta med dessa frågor systematiskt ger du högre ledning möjlighet till att skapa en tillit till medarbetarnas sätt att arbeta och vice versa.

Nedan följer tips och ytterligare frågor du kan använda dig utav och ställa under vägens gång:

  • Ta reda på hur medarbetarna uppfattar bilden av dig. Stämmer den överens med vad du vill förmedla?
  • Ta reda på vilken bild dina mellanchefer eller förstalinjeschefer har av dig. Stämmer den överens med vad du vill förmedla?
  • Bestäm sist, men inte minst hur du ska göra för att få medarbetarna längst ut i organisationen att känna engagemang i er organisations vision och mål.

Vill du bygga tillit med strategiskt ledarskap?

Läs gärna mer om konceptet här!

Läs även om hur du skapar engagemang som strategisk ledare här.

 

Läs fler bloggar här