Utveckla effektiva team

Onlinekurs i att utveckla Effektiva Team

Grupper är en stor del av vår vardag, både på jobbet, i skolan och på fritiden. Att bygga Effektiva Team vänder sig till dig som ansvarar för en grupp, du kanske är chef i arbetslivet eller så leder du en ideell organisation eller tränar ett lag?

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling och på det lägger vi även ledarskapets betydelse – hur kan jag som ledare skapa bästa förutsättningar för min grupps utveckling? Vi tar utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter & grupper och vi kommer att identifiera viktiga nycklar i byggandet av Effektiva Team!

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

2 dagar

Introduktionspris

Privat
3 985 SEK inkl. moms

Företag
3 985 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Ann Ljusberg
Ann har lång erfarenhet av att arbeta med grupper och grupputveckling och hon arbetar med allt från skräddarsydda ledarskapsutbildningar till team- och ledninggruppsutveckling och konflikthantering. Med en bakgrund som beteendevetare och officer kan Ann kombinera egen chefserfarenhet med teoretisk förankring och alla Anns utbildningar tar utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter & vardag för att på så sätt ha praktisk nytta i fokus.

Under kursen blandar vi egen erfarenhet med ny kunskap, erfarenhetsutbyte, diskussion & reflektion. Vi kommer att beröra delar som:

  • Vad händer i en grupp och varför?
  • Vad är ett effektivt team?
  • Analys av egen grupp
  • Nycklar till gruppens utveckling & effektivitet
  • Grupprocess & Ledarskap
  • Vad kan jag göra för att bidra till gruppens utveckling/effektivitet?

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få med sig konkreta verktyg som bidrar till att utveckla Effektiva Team.

Dig som vill få ny inspiration & nya verktyg för att bli bättre på utveckling av Effektiva Team.