Tillitsbaserad styrning

Distanskurs i Tillitsbaserad styrning för chefer inom offentliga organisationer

Distanskursen är ledd av ledarskapskonsult, hålls i realtid och motsvarar 1+1 dagar.

Med Tillitsbaserad styrning menas ett ledarskap där vi både tydliggör syfte och mål med uppgiften och uppdraget samtidigt som vi ger våra medarbetare det handlingsutrymme som situationen tillåter. Som ledare fokuserar vi mer på helheten än på detaljstyrning och arbetar med kontinuerlig uppföljning och utvärdering tillsammans med medarbetarna för att de ska utvecklas och vara engagerade. Med andra ord så litar vi till att medarbetarna har den expertkunskap som behövs för att kunna leverera inom uppgiften och uppdraget. Vi ger dem förtroendet att ta de långsiktiga beslut som de behöver ta för att kunna fylla sitt uppdrag till medborgarna såsom t ex brukare, anhöriga eller kunder.

8 principer för Tillitsbaserad styrning och ledning

 • Tillit
 • Brukarfokus
 • Öppenhet
 • Stöd
 • Delegering
 • Samverkan
 • Kunskap
 • Uppföljning

I kursen gör vi även kopplingar  till grunderna i det transformerande ledarskapet.

Du får konkreta verktyg för att omsätta teorin till handling i din vardag så att du skapar förutsättningar för engagerande medarbetare.

Vi kommer att blanda teori och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Då får du möjlighet att träffa andra chefer från andra organisationer och skapa dig ett större chefsnätverk.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

2 dagar

Introduktionspris

Privat
6 895 SEK inkl. moms

Företag
6 895 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Irene Häll, Certifierad IL- och UL handledare och senior ledarskapskonsult. Har arbetat i mer än 10 år med att ge stöd till chefer på alla nivåer inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Irene har själv en bakgrund som chef på flera nivåer, främst från IT- och konsultbranschen.

 • Inledning & presentation och struktur för dagarna
 • Vad är Tillitsbaserad styrning – tillit som ledningsfilosofi
 • Hur jag leder tillitsbaserat – kopplat till det transformerande ledarskapet
  • Hur ta tillvara på medarbetarnas kompetens, lärande och ge förutsättningar för deras inre motivation?
  • Att leda tillitsbaserat utan att bli otydlig
  • Utvärderande feedback/feedforward och uppföljning
 • Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner i mindre grupper

Ökad förståelse för Tillitsbaserad styrning och ledning samt hur du praktiskt kan arbeta med det i ditt eget ledarskap.

Ett utökat nätverk med chefer från andra offentliga organisationer.

Chefer inom offentliga organisationer