Ny som chef

Ny som chef – distanskurs i realtid

Är du ny som chef? Vet du vilka förväntningar som finns på dig? Hur leder du medarbetare som tidigare varit kollegor? Hur motiverar och delegerar du för bästa resultat? Hur får du en grupp att samverka och prestera?

Du kommer under ledarskapsutbildningen att arbeta i olika situationer och övningar som ger dig insikter i den chefsroll. Vi kommer att gå igenom teorier och konkreta verktyg i chefsrollen och öva aktivt på bland annat att delegera, ge feedback, coaching, prioriteringar, målstyrning, svåra samtal etc.
Dagarna är till stor del casebaserade där fakta varvas med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner. En viktig del av ledarskapsutbildningen är förstås också erfarenhetsutbytet och kontaktskapandet deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor glädje av långt efter utbildningen.

Utbildningens mål och syfte

Syftet är att du som ny chef ska få personlig utveckling och en plattform för ditt ledarskap för att kunna utvecklas utifrån det uppdrag du har. Målet är att ge dig grundläggande kunskaper i att leda, styra och utveckla din verksamhet och dina medarbetare för att möta de uppsatta målen. Du kommer att få träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som ger ökad trygghet i din roll.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Introduktionspris

Privat
8 300 SEK inkl. moms

Företag
8 300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Sofie Englund.

 • Rollen som chef och ledare – ledarskapets grunder
 • Transformativt ledarskap
 • Självledarskap
 • Det dubbla representantskapet
 • Vikten av tydliga mål
 • Tydliga spelregler
 • Delegering och uppföljning
 • Planering och prioritering
 • Att leda i olika situationer med olika fokus
 • Gruppers utveckling
 • Chefens olika samtal, en första grund
 • Effektiv kommunikation
 • Motivationsfaktorer och beteenden
 • Coachande ledarskap
 • Tydlighet genom feedback
 • Personlig utvecklingsplan

För dig som arbetat som formell chef med personalansvar i max 0,5-2 år.