Terapicoaching på distans

Utvecklas i ditt arbete som terapeut med terapicoaching – online via zoom

Yrkesverksamma terapeuter har nu möjlighet att utvecklas i sitt arbete att bedriva bra och effektiv terapi. Det sker via lärarledd coaching under åtta tillfällen à två timmar varannan vecka.

Studier kring vad som är verksamt i terapi har visat att terapeuter som övar tillsammans utanför terapirummet får bättre resultat än terapeuter som arbetar ensamma.  Det beror på att terapeuter som arbetar ensamma utvecklar strategier och vanor utifrån feedback från klienter, istället för att vidareutveckla sitt arbetssätt på sätt som är känt för att vara effektivt. För att utvecklas behöver terapeuter regelbundet öva på ”rätt” färdigheter inom ramen för sin metod och göra det tillsammans med andra terapeuter.

Det finns fyra faktorer som visat sig vara verksamma och därför viktiga att öva. Dessa faktorer är:

  1. Skapa relation
  2. Reparera allians
  3. Förmedla empati
  4. Skapa förväntningar

1. Skapa relation.

Människan är relationell till sin natur. Det beror på det grundläggande behovet av tillhörighet och att slippa känna sig ensam. Därför är relationen mellan terapeut och klient avgörande för klientens förmåga att utveckla både tillit och fungerande relationer.

2. Reparera allians.

Att reparera allians är att gå hela vägen fram till förståelse och kontakt, som i sin tur ger tron på att svårigheter går att hantera tillsammans.

3. Förmedla empati.

Att bli bemött med empati och få förståelse för känslor och tankar är grunden för att stå stadigt i sig själv i relation till andra. Forskning visar att terapeuter känner mycket empati och ofta tror sig visa mer empati än vad de faktiskt lyckas förmedla. Därför är det viktigt att öva med en trygg, kunnig och opartisk kollega, som själv har vana av att locka fram det bästa ur människor.

4. Skapa förväntningar.

För att nå goda resultat är såväl terapimetod som utbildningsnivå, ålder, erfarenhet och personlighet underordnat. Det som därmed har betydelse är förmågan att skapa positiva förväntningar, dvs. att klienten inför en ny uppgift tror på både positiva resultat och sin egen förmåga att utföra uppgiften. Därför är det viktigt att terapeuten tror på sin egen metod och därtill är kunnig inom den, men framför allt kan förmedla den på ett enkelt och konkret sätt. Ju mer klienten tror på goda resultat och realistiska mål, desto bättre blir utfallet. När terapeuten förmedlar trygga förväntningar, tillit och framtidstro, läker både klienten och terapeuten. När det finns ömsesidig förståelse och igenkänning, kan båda känna sig helare, tryggare och friare.

Utbildningen bygger på studier av Bruce Wampold, Professor i ”Counselling Psychology” vid University of Wisconsin, och en av världens ledande forskare inom psykoterapi.

Anmäl dig här

Omfattning

8 dagar

Pris

Privat
6885 SEK inkl. moms

Företag
6885 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Öva parvis – målinriktat och fokuserat.

Under 8 tillfällen/16 veckor får du som deltagare arbeta i två steg.

Steg 1 (fyra tillfällen): Öva parvis på en färdighet per tillfälle. Vid första tillfället enbart att förmedla empati, vid andra tillfället enbart att skapa relation, vid tredje enbart att reparera allians och vid fjärde enbart att skapa förväntningar.
Steg 2 (fyra tillfällen): Fortsätt öva parvis på en färdighet per tillfälle men med större fördjupning och mer kreativitet.

Deltagarna övar de fyra färdigheterna individuellt utifrån sin egen terapimetod och sina egna situationer/fallbeskrivningar i terapirummet. Det innebär att varje tillfälle erbjuder en möjlighet att öva på en specifik situation i syfte att utveckla och bli tydligare/tryggare i terapeutrollen. På så vis kan deltagarna i högre grad skapa kontakt, förståelse och framtidstro. Varje övning grundar sig på studier som visar att vi läker och blir trygga varje gång vi ser likhet/känner igen oss i varandra.

Terapicoaching är ett bra komplement till den egna handledningen. Den syftar till att inspirera terapeuter att på ett praktiskt, effektivt och hållbart sätt utveckla sina färdigheter i linje med aktuell forskning. Upplägget är enkelt med målet att deltagarna fördjupar sina kunskaper om de terapeutiska färdigheterna och också lockar ut det bästa hos varandra.

Christel Dopping som har arbetat som Samtalsterapeut sedan 2006 och är idag även verksam som Samtalscoach, Par-och relationsterapeut, Handledare och lärare på HumaNova.

och

Susanna Eliasson Ogunro som har arbetat som Samtalsterapeut sedan 2007 med bakgrund och utbildningar inom ett flertal terapimetoder, idag även verksam som Par-och relationsterapeut, Handledare och lärare på HumaNova.

Christel och Sanna har båda flera års erfarenhet som lärare och handledare och har tillsammans hållit ett flertal klasser på HumaNova. Under ett halvår har de också utforskat, prövat och utvecklat terapicoachingen tillsammans.