Våra medarbetare

Susanna Eliasson Ogunro

Lärare

Dipl. Samtalsterapeut
Dipl. Par- och relationsterapeut
Dipl. Handledare

Verkar utöver undervisning vid HumaNova som samtalsterapeut med enskilda individer, par och grupper, även som handledare. Har utbildning inom ett flertal terapimetoder såsom psykosyntes, gestaltterapi, kognitiv beteendeterapi och transpersonell psykoterapi med inriktning mot bildterapi. Tror på att den goda relationen ger både mening och sammanhang. Den ger också livsriktning och kraft att följa den.

E-post: Susanna.Ogunro@humanova.com