Konflikthantering

Distanskurs i Konflikthantering

Distanskursen är lärarledd och hålls i realtid.

Att hantera konflikter är en del av livet, oavsett om det handlar om livet utanför jobbet eller arbetslivet. I den här kursen i konflikthantering tar vi utgångspunkt i Thomas Jordans teorier om konflikter och konflikthantering och vi varvar teorier med erfarenhetsutbyte och praktiska ”verktyg”, vårt fokus är praktisk nytta.

Konflikthantering i praktiken

Syftet med kursen är att ytterligare förstå konflikter och konflikters uppbyggnad, öka förståelsen kring egna och andras reaktioner i samband med konflikter samt att få verktyg för såväl analys som hantering. Det kommer även ges möjlighet att arbeta med egna case samt att utbyta erfarenheter. Visst arbete mellan träffarna kan förekomma.

Kursen passar dig som möter konflikter i din vardag – dvs alla som vill förstå dessa bättre samt få verktyg för att hantera dem på bra sätt i framtiden.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

2 dagar

Pris

Privat
1 895 SEK inkl. moms

Företag
1 895 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Ann Ljusberg
Ann har lång erfarenhet av att genomföra skarpa konflikthanteringar, utbilda i konflikthantering, skräddarsy ledarskapsutbildningar samt genomföra team- och ledningsgruppsutvecklingar. Med en bakgrund som beteendevetare och officer kan Ann kombinera egen chefserfarenhet med teoretisk förankring och alla Anns utbildningar tar utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter&vardag för att på så sätt ha praktisk nytta i fokus.

Under kursen blandar vi egen erfarenhet med ny kunskap, erfarenhetsutbyte, diskussion & reflektion. Vi kommer att beröra delar så som:

  • Konflikthanteringens grunder
  • Jag&Konflikter
  • Gruppen&Konflikter
  • Analys av konflikter
  • Förebygga onödiga konflikter
  • Konflikthanteringssamtalet – utmaningar, teknik & träning

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få med sig konkreta verktyg inför framtida konflikthanteringar samt en ökad insikt om både sig själv och om konflikthanteringens magi.

Kursen vänder sig till dig som i någon form hanterar konflikter.