Medberoende

Hur har året varit?

Har alkoholen tagit stor plats? Har du någon i din närhet som dricker mycket eller är psykiskt instabil? Känns det som att du lever i en känslomässig berg- och dalbana utan att kunna kliva av? Är du kanske medberoende?

Att leva tillsammans med en person som har en missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa kan leda till att du själv finner dig vara medberoende. Som anhörig börjar du successivt anpassa dina dagar, ditt beteende och hela din personlighet i hopp om att kunna hjälpa den andre.

Som medberoende kan det vara svårt att sätta gränser. Du kanske tappar bort dig själv och bortser från dina egna behov. Känslor som skuld, skam, maktlöshet och otillräcklighet blir till vardag. Alla de här bitarna kan i sin tur leda till att du börjar tvivla på dig själv, förlorar din självkänsla och börjar bete dig destruktivt. Ett tillstånd som kan vara svårt att se och bryta på egen hand.

HumaNovas kurs riktar sig till dig som lever eller har levt nära en person med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Genom att träffa andra som befinner sig i liknande situation kan du få insikter om ditt eget beteende och hur du kan bryta ett invant mönster. Det är också befriande att lyfta på ”skamlocket” och inse att du är långt ifrån ensam om den här typen av problem.

 

Läs fler bloggar här