Blind godhet!

Är du en av de blinda goda?

En av de vanligaste mänskliga medvetenhetsmisstagen är blind godhet. Det är dessutom ett misstag som många sent blir medvetna om eller sent på ålderns höst bittert ångrar. Ibland sitter den blinda godhetsfläcken till och med kvar i själen ända in i döden.

Här är några exempel på blind godhet och vilka omedvetna behov de kan utgå ifrån:

  • Att hela tiden fokusera på att upplevas som god i andras ögon i nuet. Vilket oundvikligen leder till lidande på sikt. Igen, igen och igen.
  • Att avstå från egna behov för att upplevas som god. Vilket oundvikligen leder till egna skavsår i själen och eget lidande. Igen, igen och igen.
  • Att inte sätta gränser och därmed försätta andra och sig själv i situationer som leder till långsiktigt lidande. Igen, igen och igen.

Ibland kallas blind godhet även för naiv godhet eller överdriven godhet. Men egentligen handlar det om egoistisk godhet. Att inte orka med de utmanande livssituationerna som regelbundet krävs av oss när vi måste vara motsatsen till vad andra upplever som goda. För att på riktig vara god behöver du helt enkelt orka med att inte upplevas god.

Så kanske är du nu redo för att vara ogod i nuet, i syfte att vara god på riktigt.

Prenumera på vårt nyhetsbrevVåra utbildningar