Diplomerad Organisationskonsult

Diplomerad organisationskonsult

HumaNovas yrkesutbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en roll som konsult, ledare eller coach.

Utbildningen ger en gedigen yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Som organisationskonsult lär du dig arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

Som chef eller arbetsledare får du verktyg och arbetsmetoder som leder till bättre samverkan och kommunikation med personalen du ansvarar för. Eller så vill du efter avslutad utbildning verka som fristående konsult och arbeta med grupper i olika företag, som mentor eller coach för enskilda individer.

Omfattning – 2 terminer

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 30 utbildningstillfällen, fördelade på åtta tematräffar och sex handledningstillfällen. Du ska göra minst 20 timmar samtalsterapi hos en diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, vilket inte ingår i kursavgiften.

Under utbildningen ska du läsa kurslitteratur och arbeta individuellt med tillhörande uppgifter. Utöver det ska du, själv eller tillsammans med en mindre arbetsgrupp, genomföra konsultuppdrag.

Under året påbörjar du ett projektarbete med ett tema som ska spegla din förståelse för, och tillämpning av, psykosyntesen som metod för mänsklig utveckling. Temat diskuterar du med din handledare som också godkänner det.

 

Informationskvällar Boka studievägledning

Startdatum

Stockholm
HT2018
Göteborg
HT2018

Omfattning

2 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
36 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
36 750 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här

Hur kan jag vidareutveckla mig?

Diplomerad handledare

 • Individer, grupper och organisationer – levande system i förändring.
 • Kommunikation och coaching som verktyg vid förändring.
 • Grupprocesser och effektiva team.
 • Att driva förändringsprocesser och se möjligheter i konflikter och motstånd
 • Konfliktlösning.
 • Utvecklande ledarskap.
 • Organisationers dynamik och processer.
 • Systemiskt perspektiv vid förändringsarbete.
 • Förändringsledning i komplexa verksamheter.
 • Mål och visionsarbete.
 • Grupphandledning.
 • Personlig utveckling – egen terapi.
 • Praktik och projektarbete.

Utbildningen syftar till att ge dig ett förhållningssätt och de redskap som behövs för att arbeta med människor i företag och organisationer och därigenom bedriva ett aktivt förändringsarbete.

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Du har relevant utbildning inom området, arbetar eller har arbetat med personalsamtal, organisationsutveckling, HR, förändringsledning eller motsvarande. Du har också erfarenhet och intresse för personlig utveckling samt kompletterar utbildningen till organisationskonsult med vår intensivkurs i psykosyntes – Bli Medveten.

Generellt gäller att du:

 • Är godkänd på skriftliga uppgifterna och på projektarbetet.
 • Har genomfört minst 40 timmars arbete med egna grupper samt fått handledning för dessa (antalet behovsprövas alltid individuellt).
 • Förbundit dig att följa HumaNovas Etiska Regler för Klientarbete.
 • Bedömts vara lämplig (personlig bedömning görs av din huvudlärare och rektor).
 • Har 100 procent närvaro på schemalagd utbildning samt i din studiegrupp

För 1-årigt diplom:

Du har under utbildningen genomfört sammanlagt minst 25 sessioner individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos en diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.

För 3-årigt diplom:

Du har gått Bli den du är samt är diplomerad samtalscoach eller terapeut och har under utbildningstiden genomfört sammanlagt minst 75 sessioner individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.

Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen.

-Eva-Lill Giesecke
Boka ett personligt möte