Se dig själv i nytt ljus

Bli klient till våra elever

Vill du gå i samtalsterapi till reducerat pris hos våra terapeuter under utbildning och handledning? Välkommen att vidareutvecklas med hjälp av psykosyntes och ACT, (Acceptance and Commitment Therapy).

För att bli träningsklient hos våra blivande samtalsterapeuter, ACT- och beroendeterapeuter, behöver du ha fyllt 18 år. Skicka det konfidentiella frågeformuläret (länken längre ned på sidan) till oss och om din ansökan beviljas utser vi en lämplig terapeutkandidat.

Elevterapin kostar endast 300 kronor per session inkl. moms. Arvodet betalas direkt till terapeutkandidaten. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Du kan även välja att bli coachad av en coachelev som är under utbildning och handledning. Läs mer om det längre ner på sidan.

Bli träningsklient för våra terapeutelever

Under femte, sjätte, sjunde och åttonde utbildningsterminen genomför terapeuteleven ett antal enskilda sessioner med en så kallad träningsklient. Under tiden får de regelbunden handledning av sin lärare på sitt klientarbete.

HumaNovas samtalsterapeuter och beroendeterapeuter har en gedigen och grundläggande utbildning, som fokuserar på deras eget växande som människor. Att utvecklas till en kompetent och empatisk samtalsterapeut i psykosyntes är en ansvarsfull uppgift som HumaNova lägger mycket stor vikt vid. Vi betonar inte enbart de teoretiska kunskaperna. Vi menar att det är i mötet mellan klient och samtalsterapeut som ett helande kan uppstå. Därför innehåller utbildningen omfattande praktisk träning för våra terapeutkandidater.

Bli träningsklient för ACT-elever

Elever som går HumaNovas tvååriga utbildning “Steg 1-utbildning i ACT” tränar med egna terapiklienter under termin 2, 3 och 4, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga och med hjälp av inspelningar från terapisessionerna.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kallas ofta den tredje vågens KBT. ACT är en ny evidensbaserad psykoterapiform som används  inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Basutbildningen i psykoterapi lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och mindfulness i kombination med aktiv handling.

Fyll i det konfidentiella frågeformuläret

Det är viktigt att du som träningsklient är uppriktigt intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling. Du behöver ha fyllt 18 år för att bli träningsklient.

Om beskrivningen stämmer och du är intresserad vill vi att du laddar ner ett konfidentiellt frågeformulär, se länken nedan. Det består av ett antal personliga frågor som du svarar på i lugn och ro innan du skickar frågeformuläret till HumaNovas rektor för lämplighetsbedömning. Ange vilken terapiform du är intresseas av. Om din ansökan beviljas utser vi en, vad vi tror, lämplig terapeutkandidat till dig.

Har du önskemål om manlig/kvinnlig terapeutkandidat, eller önskemål om specifik kompetens inom något område som är viktigt för dig, kan du skriva detta i frågeformuläret. Vi lovar, i möjligaste mån, försöka ta hänsyn till individuella behov och önskemål. Därefter kontaktas du av en terapeut så att ni kan komma överens om passande tider.

Konfidentiellt frågeformulär – När du vill bli klient

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via utbildningsservice:

Bli coachad av coacheleven

Vi erbjuder elevcoaching med HumaNovas blivande samtalscoacher under utbildning och handledning. Elevcoaching genomförs under den fjärde terminen. Kostnaden är endast SEK 200 kr. per session. Arvodet betalas direkt till din coachkandidat, HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Den 2-åriga coachutbildningen fokuserar på elevens eget växande samtidigt som de utvecklas till kompetenta och empatiska samtalscoacher i psykosyntes. De teoretiska kunskaperna är inte utbildningens största fokus. På HumaNova menar vi att det är i mötet mellan adept och samtalscoach som utveckling sker och där man kan nå uppsatta mål.

För att bli träningsadept behöver du ha fyllt 18 år. Om du är intresserad anmäler du dig till HumaNovas utbildningsservice som förmedlar ditt namn till ansvarig lärare för coacherna. Därefter kontaktas du av någon coachkandidat så att ni kan bestämma passande tider.

Har du önskemål om manlig/ kvinnlig coachkandidat, eller önskemål om specifik kompetens inom något område som är viktigt för dig? Säg till när du anmäler dig så försöker vi ta hänsyn till individuella behov och önskemål.

Träningsklient för par- och relationsterapeuter

Nästa utbildningsstart är planerad till mars 2018. Då erbjuder vi terapi med våra par- och relationsterapeuter/coacher som är under utbildning och handledning. Äkta par, sambos, särbos, syskon, barn, förälder och vänner som önskar utveckla sina relationer. För att bli klient till våra elever behöver du ha fyllt 18 år.

  • Reducerat pris 600 kr för 1,5 timme

Anmäl ditt intresse till HumaNovas utbildningsservice: