Välkommen till HumaNova!

Vi människor växer och utvecklas kontinuerligt. Genom att ta tillvara på vår potential och genom att modigt möta våra kriser blir vi mer medvetna och kan gå stärkta, med större livserfarenhet, genom livet. När du lär känna dig själv kan du skapa det liv du är ämnad för. Då kan du ‘bli den du är’.

Har du också en längtan efter något mer i livet?

När vi människor blir medvetna om våra behov och får kunskap om hur vi kan hantera dem blir vi mer harmoniska. När vi får bättre förståelse för hur våra relationer fungerar blir vi mer kärleksfulla människor. En kärleksfullhet som vi sedan kan välja att dela med oss av för att bidra till det som är mer än oss själva.

På HumaNova har vi utbildningar både för dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv och för dig som vill utvecklas som människa. Vi har utbildningar för dig som vill lära dig att förstå dig själv och dina medmänniskor. För dig som tror på människans obegränsade möjligheter till utveckling. För dig som väljer att fokusera på det friska istället för det sjuka. För dig som är besluten att bli herre över ditt eget liv.

Vårt syfte

“HumaNova skall med inspiration, medvetenhet och kärleksfull vilja möjliggöra för människan att skapa det liv hon är ämnad att leva.”

Vår pedagogik

HumaNovas pedagogik bygger på ett öppet system utan dogmer. Vi arbetar upplevelsebaserat vilket innebär att erfarenheter och därmed lärande integreras på ett djupare plan än om undervisningen bedrivits i mer traditionell föreläsningsform. Det innebär även att utbildningarna utgår från ett helhetsperspektiv men också att de ger kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Att kroppen såväl som själen får vara med.

Vi tillåter oss att ta vara på ny kunskap och fortlöpande anpassa våra utbildningar så att de avspeglar den verklighet vi lever i just nu. Att kontinuerligt integrera moderna forskningsrön med eviga visdomstraditioner.

Utbildningarna går utmärkt att kombinera med andra metoder för personligt växande. Samtalsterapeuter, psykologer, konsulter, företagsledare, lärare, konstnärer, läkare, präster med flera använder idag HumaNovas förhållningssätt i sitt arbete för att bättre tillvarata människans potential.

Välkommen till HumaNova!