Etiska regler

HumaNovas elever, det vill säga terapeuter och konsulter under utbildning, arbetar utifrån tydliga etiska regler. Dessa regler behandlar ämnen som tidsbokning, avbokning och tystnadsplikt. De etiska reglerna ger dig som klient eller uppdragsgivare ett ramverk som skapar ökad trygghet.

Etiska regler för samtalsterapeuter under utbildning

HumaNovas etiska Regler för samtalsterapeuter under utbildning

Etiska regler för coacher, organisationskonsulter, mentala tränare och mentorer under utbildning

HumaNovas etiska regler för coacher, organisationskonsulter, mentala tränare och mentorer under utbildning