Teamutveckling med 4 T Team

Distanskurs i realtid – Teamutveckling

Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter.

Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 Temperamenten som utgör både en begreppsapparat, som gör det möjligt att föra bra samtal om personlig stil och beteenden, liksom det är ett kartläggningsverktyg som belyser framträdande personliga egenskaper.
4 T Team omfattar både en individuell rapport och en teamprofil som visar de utmärkande personliga egenskaper som finns inom teamet.
Utbildningen förutsätter att ni är minst två som arbetar tillsammans i ett team och vill gå utbildningen.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Introduktionspris

Privat
4 895 SEK inkl. moms

Företag
4 895 SEK exkl. moms

I priset ingår en 4 T individuell profil, samt 4 T Teamprofil

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Carina Collinder.
Carina har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskaps- och team/grupputveckling. Hon arbetar med skräddarsydda ledarskapsutbildningar, team- och grupputveckling för såväl arbetsgrupper som ledningsgrupper samt chefscoachning.

  • Återkoppling av analysverktyget 4 T (4 Temperament) individuell rapport samt teamprofilen 4 T Team
  • Gruppers utveckling utifrån Susan Wheelans teori och modell.
  • Individuell reflektion kring vilka är mina framträdande drag, styrkor och utmaningar?
  • Reflektion i teamet parvis eller i grupper om 3-4 deltagare, beroende på antal teammedlemmar. Vad är bra med detta team och vad skulle du önska var annorlunda? Vad vill var och en bidra med för att utveckla teamet? Vilka erfarenheter, relationer och personliga egenskaper kan vara ett hinder?
  • Reflektion i teamet avseende helheten. Vårt uppdrag; vad skall teamet prestera tillsammans? Vad skall vi ”leverera” eller vilken är vår ”produkt”? Finns det utrymme för att den enskildes egenskaper verkligen kommer till sin rätt?
  • Konkretisering och ansvarsfördelning i teamet. Vad vill och behöver vi utveckla framöver?
  • Möte med – Ni får ett dialogverktyg i hemläxa som hjälper er att förstå varandra bättre och hur ni kan kommunicera på ett effektivt sätt

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad förståelse för sin och andras beteende- och kommunikationsstil, styrkor och utmaningar, vilken betydelse det har för teamet, samt vad vi behöver ta tag i för att utvecklas som team.

Er som vill utveckla ert team avseende kommunikation och effektivt samarbete, samt synliggöra och tillvarata vars och ens styrkor i syfte att bli det bästa teamet. Det kan t.ex. vara en arbetsgrupp som arbetat länge tillsammans, ett tillfälligt projektteam eller två personer som ska samarbeta kring ett projekt eller kanske har delat ledarskap.