Medarbetarskap

Aktivt Medarbetarskap

Distanskurs i realtid via Zoom – 1 dag

Ett aktivt medarbetarskap, som innebär att medarbetare är delaktiga, engagerade och ansvarstagande, är idag en förutsättning för att en verksamhet ska fungera och klara av ett anpassa sig efter snabba förändringar. Forskningen visar på att effekter av ett väl utvecklat medarbetarskap är; yrkesstolthet, arbetsglädje, produktivitetsökning, lägre sjukfrånvaro och en företagskultur som präglas av samvaro. För att uppnå ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna är engagerade, tar ansvar och initiativ i förhållande till sina arbetsuppgifter, arbetskollegor och arbetsgivare så behöver man arbeta med och skapa förutsättningar för medarbetarskapet på alla nivåer, på organisatorisk nivå såväl som grupp och individnivå. Utveckling av ett aktivt medarbetarskap tar tid eftersom det är nya färdigheter och förmågor som skall bemästras och som man som medarbetar behöver får tid och möjlighet att träna upp.

I den här kursen tar vi utgångspunkt i professor Stefan Tengblads teorier om medarbetarskapet och vi varvar teori med praktiska övningar, enskilt och i grupp.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Kursdatum

Online

20 okt 2020 09:00 - 15:00

Kursledare: Sofie Englund

Omfattning

1 dag

Introduktionspris

Privat
1 495 SEK inkl. moms

Företag
1 495 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Sofie Englund.

  • Innebörden av ett aktivt medarbetarskap och varför det är viktigt
  • Förhållandet mellan aktivt medarbetarskap och ledarskap
  • Styrkor och utmaningar i mitt egna medarbetarskap
  • Vem jag vill vara som medarbetare och ev. hinder
  • Styrkor och utmaningar i medarbetarskapet i min arbetsgrupp och i min organisation
  • Hur man kan utveckla medarbetarskapet med hjälp av medarbetarskapshjulet
  • Kommunikationens roll i ett aktivt medarbetarskap

Syfte med kursen är att få en förståelse för kring innebörden av ett aktivt medarbetarskap och hur man kan utveckla det både på grupp och individnivå.

Kursen vänder sig till dig som medarbetare eller ledare (alla är medarbetar och vissa medarbetare har ledaransvar) som vill utveckla ditt medarbetarskap och/eller medarbetarskapet i din grupp eller organisation.