Kurs i transpersonell psykologi

Kurs i transpersonell psykologi

En psykologi som förändrar på djupet

Transpersonell psykologi är ett område som utforskar upplevelser eller psykologiska tillstånd som ofta är svåra att förklara eller förmedla. Det kan handla om känslan av villkorslös kärlek, frihet, meditation, bortom egot, intuition, samhörighet, närvaro osv. Kanske har du haft egen kontakt med stora eller sublima upplevelser och sedan försökt förklara det för andra.

Transpersonell psykologi utforskar de transcendenta upplevelserna i våra liv och kallas därför även ibland andens psykologi – anden som en del av oss, som är både inom och bortom vår personlighet.

Transcendenta upplevelser/tillstånd är inte bundna till en enskild tro utan hittas runt om i hela världen bland olika religioner, traditioner, i naturupplevelser, lidande och kärleksfulla relationer m.m. De kan även uppstå spontant utan förvarning och förändra livet på djupet.

Studier visar att dessa upplevelser har gedigen positiv effekt på vår känsla av själv, mening i livet, relationer, vår fysiska och mentala hälsa.

Hur kan vi använda detta i vår egen inre utveckling och i vårt arbete med andra människor?

Idag finns kartor och metoder för att förstå och utforska dessa tillstånd. Flera forskare och teoretiker undersöker, beskriver och utformar även trygga övningar som vidgar vårt medvetandetillstånd och öppnar upp för den transpersonella dimensionen i våra liv.

Under denna kurs hämtar vi inspiration från teoretiker som Roberto Assagioli, Ken Wilber, Stanislav Grof, Abraham Maslow, Carl Jung. Vi lär  även känna mer populärvetenskapliga filosofer och författare som Eckhart Tolle, Pema Chödrön, Thich Nhat Hanh och Dalai Lama. Du erbjuds fördjupad insikt i deras filosofier och teorier men framför allt får du praktiska övningar som kan möjliggöra kontakt med dessa psykologiska tillstånd på ett tryggt sätt.

Med medvetenheten om att olika personligheter kan behöva olika metoder för att få kontakt med dessa upplevelser beskrivs och erbjuds flera metoder under kursen. Till exempel provar vi meditationstekniker, andningsmetoder, utforskande existentiella frågor, psykologiska upplevelsebaserade övningar, metoder från olika traditioner och kroppspsykologiska tekniker.

Vi diskuterar även vad inom den transpersonella psykologin som är en sund utveckling och vad patologisk problematik innebär, d v s när används andlighet som en flykt och när kan den vara genuint givande i våra liv.

Bli den du ärVåra utbildningar

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
4950 SEK inkl. moms

Företag
4950 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Kursen hålls av Johan Hedström – Integrativ samtalsterapeut med lång erfarenhet inom psykoterapeutiskt och psykiatriskt arbete, och Susanna Eliasson Ogunro – handledare och samtalsterapeut med enskilda klienter, par och familjer.

Johan är även utbildad inom 3 olika yogiska traditioner, yinyoga, hathayoga & mediyoga. Han har studerat med Ken Wilber, Stanislav Groof, Pema Chödrön, Eckhart Tolle och Thich Nath Hanh. Utbildad inom psykoterapi motsvarande steg 1 via Niarte- och Delphiinstitutet.

Johan har jobbat över 10 år med att hitta broar mellan västerländsk psykologi och österländsk filosofi. Johan har arbetat med psykologi och yogaretreat i USA, Asien & Europa. Han arbetar även med kroppspsykologi och dans.

Susanna arbetar som lärare på HumaNova där hon håller det upplevelsebaserade grundåret för personlig utveckling; Bli den du är och även utbildar samtalsterapeuter i integrativ psykoterapi.

Hon är utbildad psykosyntesterapeut, gestaltterapeut, har steg-1 utbildning i transpersonell psykoterapi samt utbildning i kbt.

Kursen är givande för verksamma terapeuter, lärare men den är även till för alla som är intresserade av djupgående psykologi, självkännedom, meditation & andlighet i det moderna samhället.