Kurs i stresshantering

Hitta ditt inre lugn – Från stress till livskvalitet

Lärarledd onlinekurs i realtid via Zoom för dig som vill öka dina kunskaper i stresshantering, hitta ditt inre lugn och få balans och tillfredsställelse i tillvaron – även när ”livspusslet” trycker på.

Stress är något som kan drabba oss alla. Att känna ett ökat stresspåslag är förvisso något helt naturligt och till nytta när vi ska koncentrera oss och genomföra uppgifter av olika slag. Ett mer eller mindre konstant högt stressläge som inte åtföljs av tillräcklig återhämtning, vila och avspänning kan däremot vara ytterst slitsamt både psykiskt och fysiskt.

Vår stressnivå tenderar att stiga när vi har alltför mycket att göra, alltför höga förväntningar och krav på oss själva i arbete, studier och livet i övrigt.

Stress handlar således inte bara om hur vår yttre livssituation ser ut, utan också om vår ”insida” – hur vi förhåller oss till den situation vi befinner oss i och hur den påverkar oss, i känslor, tankar och grubbel. Ohälsosamma ”livsregler” – t ex att lägga sitt värde som människa i att prestera för att göra andra nöjda – är andra inre faktorer som kan bidra till hög stressnivå och i värsta fall utmattning.

Syfte och mål med kursen

I kursen lär vi oss konkreta ”verktyg”, metoder och förhållningssätt för att motverka ohälsosam stress och hitta inre lugn, främja avspänning och återhämtning och strategier för självomsorg. Det är metoder som vi kan börja praktisera med en gång och fortsätta tillämpa efter kursen.

Vi undersöker hur inre ”livsregler” och självbild kan påverka stressnivån och hur vi kan frigöra oss från egna ohjälpsamma tankar och känslor. Vi lägger även fokus på hjälpsamma yttre strategier – t ex förmågan att kunna säga ”nej – för att hantera stressnivån.

Vi inleder med en orientering kring vad stress är, och hur stress påverkar kroppen och psyket.

Vi använder ”verktyg” och förhållningssätt framför allt ifrån ACT, tredje vågens KBT, i våra övningar under kursen – i syfte att sänka stressnivån och släppa ohjälpsamma kamper, hitta vårt inre lugn också i utsatta livssituationer och för att främja livskvalitet  och känsla av mening.

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
3490 SEK inkl. moms

Företag
3490 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

ACT – Acceptance Commitment Therapy – brukar räknas till den tredje vågens KBT och är ett psykologiskt förhållningssätt som under senare år fått ett brett användningsområde. ACT används som självhjälp och för personlig utveckling, i behandling och hälsofrämjande arbete av olika slag samt också i arbetslivet.

ACT är en mix av inlärningspsykologiska och existentiella utgångspunkter med acceptansbaserade förhållningssätt som har starkt stöd i forskning. ACT lägger fokus på hur vi hanterar våra egna inre upplevelser, ”insidan”. Fokus läggs också på att skapa mening och tillfredsställelse i livet genom att främja aktiva värdebaserade handlingsval.

Kursen leds av Ulf Gustavsson
Leg. psykoterapeut och psykolog
Har arbetat många år med psykologisk behandling, handledning och utbildning i egen regi och gentemot kommuner och landsting samt i privata verksamheter. Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (KI), därefter vidareutbildad i KBT och ACT. Har varit verksamhetsansvarig för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.