Självledarskap-kurs

Kurs i Självledarskap

HumaNovas 8-veckorskurs i Självledarskap vänder sig till dig som vill stärka ditt eget inre ledarskap. Kursen passar dig som är chef, projektledare, HR-specialist eller helt enkelt bara vill utveckla dig själv för ökad närvaro och emotionell intelligens. Ett autentiskt, effektivt och långsiktigt hållbart ledarskap börjar alltid med ledningen av dig själv – vilket vi går igenom närmare under Självledarskap-kursen.

Ökad närvaro och emotionell intelligens

Upplever du att du ibland går på autopilot? Att du blir så fångad av dagens tempo så att du tappar din egen riktning. Då är du i gott sällskap. Det flesta av oss är nog där ibland, dvs vi brister i vårt Självledarskapet. Men det fina med Självledarskap är att det går att utveckla. Genom uppmärksamhetsträning (Mindfulness) och olika former av självreflektion arbetar vi för att öka kunskapen om egna beteendemönster samt att stärka förmågan till mer medvetna val.

Kursupplägg

Kursen inleds med en längre fördjupningskväll i syfte att skapa en gemensam teoretisk grund kring vad Självledarskap är, varför det är viktigt och hur det går till. Vidare bekantar vi oss med hjärnans motivationssystem och den moderna forskningen kring Mindfulness och emotionell intelligens. Vi tydliggör också hur vi genom att stärka vårt Självledarskap skickligare kan hantera arbetslivets, privatlivets och ledarskapets utmaningar.

De följande åtta veckorna träffas vi under 1,5 timma varje tisdag mellan 16.30-18.00 för att tillsammans träna Självledarskap genom olika övningar. Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog utifrån olika teman. Mellan varje utbildningstillfälle får du hemövningar för att förankra ditt Självledarskapet i din vardag.

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för hur hjärnan fungerar och hur du själv kan påverka den med hjälp medvetenhet och träning
  • Ökad självkännedom och upplevelse av frihet och val
  • Tillämpa och etablera verktyg i din vardag för såväl uppmärksamhetsträning (mindfulness) som självreflektion och kommunikation
  • Stärkt motståndskraft och snabbare återhämtning när stress gör sig påmind i privat- och/eller yrkeslivet
  • Stärkt känslomässig kompass och förmåga att reglera känslor
  • Större förankring av dina drivkrafter, värderingar och mål
  • Tydligare och mer empatisk kommunikation med kollegor och medarbetare
  • Stärkt förmåga att leda dig själv mot en större balans mellan att vara och att göra
  • Träning i Självledarskap gör dig mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ

Är du chef utvecklar kursen i Självledarskap din förmåga att leda och vara verksam på mer autentiskt, effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Kursen är ett bra komplement till Utvecklande Ledarskap (UL) – eftersom UL förutsätter Självledarskap.

Träna MindfulnessAnmäl dig här

Omfattning

9 tillfällen

Pris

Privat
8900 SEK inkl. moms

Företag
8900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Definition av Självledarskap
En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. Hen är medveten om sina reaktioner, tankar, känslor, drivkrafter – bra som dåliga – och vill utveckla denna medvetenhet. En självledande person är medveten om hur hen påverkar och påverkas av andra samt har tillit till sin förmåga att möta andra med närvaro och empati.

Veckovis distribuerat kursmaterial och ljudfiler ingår.
Kursen är inspirerad av programmet Search Inside Yourself, SIY, som är utvecklat på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen. Vi använder boken ”Search Inside Yourself” av Shade-Meng Tan som kurslitteratur.

Utbildningen leds av Lotta Jarnesjö som bl a är utbildad Psykosyntesterapeut, KBT-terapeut (Steg 1), Mindfulnessinstruktör och utbildad i Googles program SIY. Lotta arbetar också som ledarskapskonsult inom HumaNova Ledarskap med ansvar för konceptet Självledarskap.

HumaNovas 8-veckorskurs i Självledarskap vänder sig till dig som vill stärka ledningen av dig själv, vare sig du är chef, projektledare, HR-specialist eller liknande – eller helt enkelt bara vill utveckla dig själv för ökad närvaro och emotionell intelligens.