Anknytningskurs

Kurs i Anknytning i vuxenrelationer– teori och praktik, 3 dagar

Hur påverkar våra anknytningsmönster relationen till dig själv och andra? Hur formas våra anknytningsmönster och hur påverkar de dynamiken i våra vuxna relationer? Vilka möjligheter finns att förändra våra anknytningsmönster?

HumaNovas kurs syftar till att ge en introduktion till och exempel på tillämpning av anknytningsteorin. Teorin hjälper oss att förstå hur våra grundläggande behov av närhet och autonomi har blivit bemötta och hur det formar oss som individer i ett livsloppsperspektiv från vaggan till graven.

Om kursen

Anknytningsteorin är den främsta utvecklingspsykologiska teorin om hur vi formas i nära relationer livet igenom. Teorin bygger på antagandet om att nära relationer är ett grundläggande behov och att människan är en social varelse som behöver andra för att överleva. Teorin vilar bland annat på evolutionspsykologisk och neurovetenskaplig grund och grundades av läkaren och psykoanalytikern John Bowlby och utvecklades senare av hans kollega Mary Ainsworth på 50-talet. Vi varvar teoripassen med praktiska övningar. Exempel på dessa är orientering i våra egna anknytningsmönster, fallbeskrivningar kring klienters anknytningsmönster samt anknytningens betydelse för terapirelationen. Kursen vänder sig i första hand till blivande eller verksamma terapeuter.

Omfattning

Kurs i Anknytning i vuxenrelationer– teori och praktik ges vid tre tillfällen under våren 2019. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid kurstillfällena.

Kursansvarig

Kursen hålls av Malin Drevstam, socionom och leg. psykoterapeut. Malin har en privat mottagning där hon behandlar par och individer med sexuell problematik eller problem i relationer. Utöver detta undervisar hon och håller kurser och föreläsningar på olika teman inom sex och relationer. Hon är även författare till en bok om förståelse för och behandling av tidig utlösning utgiven av Gothia förlag. Under 2019 ger Gothia fortbildning ut hennes bok om anknytningens betydelse för intimitet och sex.

Omfattning:

3 dagar

Pris

Privat
5850 SEK inkl. moms
Företag
5850 SEK exkl. moms

Anmäl dig här