Kurs i Coachande ledarskap

Modul 1 – Coachande ledarskap mot individer

Vill du att både du, dina medarbetare och din organisation ska utvecklas och ta ett steg till? Vill du se dem växa och våga ta sig an nya utmaningar?

Målet med det coachande ledarskapet är att leda medarbetare och frigöra deras egen handlingskraft för att nå uppsatta gemensamma mål, få tillgång till kunskap och därmed nyttja kompetens och skapa större delaktighet och ansvar för uppdraget. Som ledare kan du inte fullt ut vara coach åt dina medarbetare och din arbetsgrupp i din roll, men ha ett förhållningssätt som utgår från att alla människor kan, vill utvecklas och ta ansvar.

Kursen ger dig:

  • Förståelse vad coachning är, hur och när du kan använda det
  • Metoder, modeller och förhållningssätt för coachning
  • Träning i verktyg och färdigheter för ett coachande ledarskap
  • Förmåga att coacha individer

Arbetsmetoder

Du får träna olika metoder, verktyg och förhållningssätt kopplat till dina vardagssituationer på arbetsplatsen. Vi utgår från dig själv i din roll och varvar teorier med träning av olika coachande övningsmoment.

Målgrupp

Chefer, projektledare, team- och arbetsledare, HR-specialister, internkonsulter, specialister m fl som vill utöva ett coachande förhållningssätt och utveckla sina färdigheter att coacha individer, arbetsgrupper och andra.

 

Modul 2 – Coachande ledarskap för grupper (gruppcoaching)

Genom att tillämpa coachande ledarskap på ett medvetet sätt skapar du också utrymme för dig själv att agera mer proaktivt och inte ständigt ”släcka bränder”.

Du kan också använda många av coachens metoder, verktyg och färdigheter för att odla dina medarbetares växtkraft och organisationens utveckling och lärande.

Pedagogiken är upplevelsebaserad och träningen utgår från din egen verklighet. Första dagen fokuseras på coachning och det coachande förhållningssättet som modell och metod, den andra dagen sätts fokus på att sätta in coachningen i ett ledarsammanhang och dag tre handlar om att coacha grupper och skapa en handlingsplan för den egna rollen och arbetssituationen.

Kursen ger dig:

  • Kunskap om gruppers utvecklingsfaser och vilken typ av coachning som behövs i varje fas
  • Metoder, modeller och förhållningssätt för coachning
  • Träning i verktyg och färdigheter för ett coachande ledarskap
  • Förmåga att coacha grupper

Arbetsmetoder

Du får träna olika metoder, verktyg och förhållningssätt kopplat till dina vardagssituationer på arbetsplatsen. Vi utgår från dig själv i din roll och varvar teorier med träning av olika coachande övningsmoment.

Målgrupp

Chefer, projektledare, team- och arbetsledare, HR-specialister, internkonsulter, specialister m fl som vill utöva ett coachande förhållningssätt och utveckla sina färdigheter att coacha individer, arbetsgrupper och andra.

Omfattning

2+2 dagar

Datum och tid

Samtliga tider är 09:00-16:00
Inga planerade starter för tillfället. Kontakta oss gärna för en skräddarsydd kurs till ditt företag.

Plats

Hela Sverige

Pris

Privat
16 900 SEK inkl. moms

Företag
16 900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här