Medberoende

Kurs i medberoende – ökad livskvalité för anhörig medberoende

Är det någon i din närhet som har en beroendeproblematik eller lider av psykisk ohälsa? Om du är anhörig till en person med beroendeproblem eller psykisk ohälsa kan du känna oro, stress, nedstämdhet och otillräcklighet samt ha svårt att ta egna beslut.

Anhörigkursen riktar sig till dig som söker stöd och hjälp att utveckla dig själv samt bryta destruktiva beteendemönster. Kursen ger dig konkreta verktyg för att arbeta mot en ökad livskvalitet.

Så här går kursen till

Kursen inleds med en heldag där vi lär känna varandra och fördjupar oss i begreppen beroende, anhörig och medberoende. I de följande träffarna på kvällstid arbetar vi teoretiskt och upplevelsebaserat med olika verktyg och övningar som hjälper dig att välja hur du vill leva ditt liv. Varje träff har ett tema såsom våra känslor och behov, roller och försvarsstrategier samt empati och acceptans.

Kursen ger

  • Djupare förståelse för begreppen beroende, anhörigskap och medberoende.
  • Ökad medvetenhet om hur ditt liv påverkas som anhörig.
  • Insikter om dina egna och omgivningens beteenden.
  • Kunskap om hur du kan skapa förändring.
  • Möjlighet att utforska din längtan och dina val.
  • Möjlighet att dela erfarenheter med andra anhöriga.

Personlig utveckling

Omfattning

8 tillfällen

Pris

Privat
8950 SEK inkl. moms

Företag
8950 SEK exkl. moms

Vad är medberoende?

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba den som lever tillsammans med en beroende eller psykiskt instabil person. Som medberoende anpassar man sitt beteende och sin personlighet i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra lär sig senare i livet.

Målgrupp

Anhörigkursen riktar sig till dig som lever eller har levt nära en person med beroende eller psykisk ohälsa. Du kan vara anhörig i en nära relation, i den större familjen eller på en arbetsplats.

Livet som anhörig

Som anhörig till en beroendesjuk eller psykiskt instabil person påverkas inte sällan många av livets dimensioner negativt, såsom den fysiska och psykiska hälsan samt privata relationer och professionella möjligheter. Det är vanligt att en anhörig känner maktlöshet, skuld, skam och otillräcklighet. Dessa känslor kan leda till låg självkänsla och destruktiva beteenden. Som anhörig kan jag få svårt med gränsdragningar och mitt liv kretsar kring den som är beroende eller psykiskt instabil.

Vem är vuxet barn?

Barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden som präglats av alkohol, droger eller psykisk ohälsa utvecklar olika överlevnadsbeteenden. De som inte möts och blir sedda som barn tar med sig sina osäkra beteenden upp i vuxen ålder.

Kursen leds av Kajsa Bellman Blomberg och Ulrika Brenner.

Ulrika Brenner är diplomerad samtalsterapeut och diplomerad coach i psykosyntes vid HumaNova. Hon arbetar med individuellt samtalsstöd samt ledarutveckling.

När det gäller anhörigstöd har Ulrika utbildat sig i Ersta Vändpunktens samtalsmodell för anhörigstöd samt lett samtalsgrupper för Trygga Vuxna, en del av stiftelsen Trygga Barnen.

Kajsa Bellman Blomberg är auktoriserad diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, handledare, par och relationsterapeut och MI lärare, medlem i MINT. Kajsa arbetar också i med grupp och ledarutveckling för Humanova ledarskap.

Kajsa har stor erfarenhet att leda grupper och har en utbildning i beroende och medberoende. Kajsa arbetar löpande med medberoende både i privata relationer och på arbetsplatsen.

Målgrupp

Anhörigkursen riktar sig till dig som lever eller har levt nära en person med beroende eller psykisk ohälsa. Du kan vara anhörig i en nära relation, i den större familjen eller på en arbetsplats.

Syfte

Syftet är att ge dig en ökad medvetenhet om hur situationen som anhörig medberoende påverkar ditt liv samt ge insikter om vägen till förändring.