Våra medarbetare

Tuula Wallsten

Psykiatriker och medicine doktor

Har ett stort samhällsintresse och tidigt engagerat sig i etiska frågor samt samtalets och mötets betydelse i sjukvården.

Beslutet att bli psykiatriker kom redan under läkarutbildning, efter ett sommarvikariat inom psykiatrin i Norge, där både patienter och arbetskamraterna väckte intresset för psykiatri. I många år undervisade Tuula på läkarutbildningen, för specialistläkare samt på sjuksköterskeutbildningen. Har bland annat arbetat som verksamhetschef, chefsöverläkare och chefläkare inom sjukvården och har också arbetat inom socialtjänsten.

Sedan början på 2000 har Tuula undervisat i psykopatologi, läran om psykiska sjukdomar, på HumaNova. Är tacksam över att få träffa fantastiska elever på HumaNova och få förmedla grundkunskaper i psykiatri och betona hur viktigt vårt förhållningssätt och bemötande är samt kunna inspirera till arbete med människor.

Tuula ser människan i sin helhet och hur viktigt samhället är för att vi ska få möjlighet att fungera så optimalt som möjligt. Att träffa vänner, resa, handarbeta och att få tid med barnbarnen är idag viktiga inslag i vardagen, vilket arbetslivet tidigare inte alltid gett så mycket tid till.

tuula.wallsten@humanova.com