Våra medarbetare

Ulrika Pohjanen

Diplomerad samtalsterapeut och coach, Ledar- och grupputvecklare

Ulrika arbetar inom områdena Ledarskap, Grupputveckling och Konflikthantering. Det kan vara kortare föreläsningar eller längre ledarprogram, ledningsgruppsutvecklingar eller andra grupputvecklingsinsatser. Ulrika arbetar både med utveckling i grupp eller enskilt med individer. Ulrika vill tillsammans med kunder skapa förutsättningar för att individer (ledare såväl som medarbetare), grupper och organisationer ska växa och utvecklas. Har ett holistiskt perspektiv på hur vi kan påverka oss själva och påverkar andra och vad det har potential att bidra till.

ulrika.pohjanen@humanova.com