Våra medarbetare

Sandra Thörnqvist

Filosofie kandidatexamen i etnologi och psykologi

Utbildar i MI Motiverande samtal

Medlem i MINT

Sandra har arbetat i offentlig sektor i drygt 30 år. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i förändring och då främst inom arbetslöshet, rehabilitering och etablering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med samverkan mellan olika aktörer och myndigheter för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att komma närmare en lösning.

Under många år har hon utbildat i samtalsmetodik, vägledning och etablering av nyanlända.

Sandra tror på kraften i respektfull och empatisk kommunikation där personens förutsättningar och autonomi står i fokus.

Sandra fyller helst på kreativitet och energi på Gotland och Halland och i Frankrike.

Alltid samtal och kommunikation i fokus!

sandra.thornqvist@humanova.com