Våra medarbetare

Pia Witting

Lärare och föreläsare på HumaNova.

Pia är verksam som samtalsterapeut, coach, par- och relationsterapeut, handledare och organisationskonsult.
Förändringsledare och senior advisor.

Motiveras av och tror starkt på människors förmåga att utvecklas och förändras under alla faser och roller i livet.
En organisation kan inte förändras om inte människorna i den gör det och känner sig delaktiga.

E-post: Pia.Witting@humanova.com