Våra medarbetare

Senior ledarskapskonsult

Lotta Ankarlilja har en fil.kand examen i beteendevetenskap med fokus på psykologi, ledarskap, organisation och hälsa. Hon är också utbildad handledare inom Försvarshögskolans utbildningar UGL, Utvecklande Ledarskap (UL), Indirekt ledarskap (IL) samt ICF coachutbildning. Lotta har lång erfarenhet av att vara HR-chef inom region, statlig myndighet och kommun. Hon har också en erfarenhet av att arbeta som organisationskonsult i olika organisationer.

Lotta har stor erfarenhet av att stötta, coacha och handleda chefer i olika situationer som uppstår i det operativa men även det strategiska arbetet som chef. Hon utför uppdrag inom ledningsgruppsutveckling, Leda utan att vara chef, Ny som chef, Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap och UGL.

E-post: lotta.ankarlilja@humanova.com