Våra medarbetare

Liv Åström Kron

Lärare, handledare och gruppterapeut.

Huvudlärare och utbildningsansvarig för Samtalsterapeututbildningen och Par-och relationsterapeututbildningen.
Undervisar även i Empatisk Kommunikation.

Kontakt, kommunikation, acceptans, vänlighet och fred är Liv’s ledord.

E-post: Liv.astrom.kron@humanova.com