Våra medarbetare

Lisa Grubb

Lärare

Handledare

Huvudlärare på samtalsterapeututbildningen i Göteborg. Har varit verksam i eget företag sen ’05 som samtalsterapeut, coach, par- och relationsterapeut och handledare och grundar sitt arbete i psykosyntes. Har på senare år fördjupat sig vad gäller att integrera terapi med interpersonell neurobiologi, IPNB. Tog under sina yngre år i Norge psykologstudier innan kärleken tog henne till Sverige. Har arbetat inom en rad olika branscher men hela tiden haft ett varmt intresse för att befrämja mänsklig utveckling. Älskar magin som uppstår i verkliga möten!

E-post: Benedicte.Lande@humanova.com