Våra medarbetare

Senior ledarskapskonsult

Christer är verksam som organisations- och ledarskapskonsult. Hans specialistområden är ledningsgrupps- och grupputveckling, individuell ledarcoaching och karriärplanering.

Han har en omfattande bakgrund inom Life Science där han varit verksam inom börsnoterade och ägarledda företag under ett 20-tal år. Han har chefserfarenhet från svenska och internationella marknader där hans fokus varit att bygga upp, leda och utveckla framgångsrika försäljnings & marknadsteam i olika kulturella miljöer.

Som ledarskapskonsult har han över 10 års erfarenhet av att utveckla människor och organisationer genom beprövade metoder och arbetssätt samt stor egen ledarerfarenhet. Christer har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

christer.tingnell@humanova.com