Våra medarbetare

Anette Jäderberg

Lärare på första året ”Bli den du är” och verkar som föreläsare inom områden såsom personlig utveckling, psykisk ohälsa, självmordsprevention m fl. och även som terapeut, handledare och coach.

Driver idag föreningen Mind Göteborg som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom olika stödverksamheter, exempelvis Självmordslinjen. Tidigare arbetat under många år med marknadsföring och försäljning inom Life Science och innehaft olika chefspositioner inom det privata näringslivet.

Är en ”gammal” fotbollstjej som idag använder springet i benen till att leta svamp med nossäkre beaglen RolleJ.’

E-post: Anette.Jaderberg@humanova.com