Våra medarbetare

Karin Nordström

Senior ledarskapskonsult

Karin är verksam som organisations- och ledarskapskonsult, handledare, coach och samtalsterapeut.

Hon har lång erfarenhet inom utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisation. Är systemvetare i botten och har drygt 20 års egen erfarenhet i olika ledande befattningar, främst inom IT-branschen.

Hon som person är övertygad att, om medarbetare (och chefer) skall kunna uppnå sin fulla potential, vara engagerad och må bra, för att på så sätt kunna prestera sitt bästa, så krävs ett genuint ledarskap. Ett ledarskap som motiverar och bl.a. bygger på tillit, respekt, tydlighet, involvering, delaktighet, medmänsklighet, välvilja och prestigelöshet.

 

 

Fler medarbetare