Våra medarbetare

Karin Nordström

Senior Ledarskapskonsult HNL

Karin är verksam som organisations- och ledarskapskonsult, handledare, coach och samtalsterapeut.

Hon har lång erfarenhet inom utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisation. Är systemvetare i botten och har drygt 20 års egen erfarenhet i olika ledande befattningar, främst inom IT-branschen.

Karin är övertygad om att, om medarbetare och chefer skall kunna uppnå sin fulla potential, vara engagerade, må bra och prestera sitt bästa, så krävs ett genuint ledarskap. Ett ledarskap som motiverar och bygger på tillit, respekt, tydlighet, involvering, delaktighet, medmänsklighet, välvilja och prestigelöshet.

karina.nordstrom@humanova.com

 

 

Fler medarbetare