När livet vill mer

Upplevelsebok

NÄR LIVET VILL MER är en fysisk-digital bok. Bokens reflektioner och övningar kan upplevas både genom texterna i boken och genom ljud, bild och film i appen. Du kan ladda ner appen och prova på redan innan du köper boken.
Med hjälp av övningar i boken utforskar du hur dina tidiga livserfarenheter påverkar livet så som det ser ut idag, hur din upplevelse av dig själv är just nu, för att sedan fokusera på vad du längtar efter i livet.

Boken säljs på Livilys hemsida som är en del av HumaNova.

Köp boken här

Ladda ner appen

Tillhörande boken NÄR LIVET VILL MER finns en app. I appen kan du lyssna på guidade meditationer, se videos på övningar ifrån boken och fördjupa dig ytterligare i ämnen som finns i boken. Appen är gratis att ladda ner och finns på Google Play samt Appstore.

Ladda ner på AppstoreLadda ner på Google Play

Syfte med boken

Syftet med boken och den tillhörande mobilappen är att bidra till din möjlighet att se på dig själv, livet, dina relationer och omvärlden med nya ögon.
Boken är en upplevelseguide där du utforskar såväl dina tidiga livserfarenheters påverkan på livet idag, som din upplevelse av dig själv just nu.

Övningarna bidrar till att du kan skifta perspektiv och därmed själv bli psykologiskt och själsligt rörlig, medveten och flexibel.