Våra elever berättar

Lotta på Bråkmakargatan

Min känslighet utvecklades till högkänslighet i livet.

När jag var barn kände jag mig som ”Lotta på Bråkmakargatan”. Jag bodde nära mina far- och morföräldrar så flera personer från den äldre generationen såg mig. De blev snart viktiga vuxna för mig.

Miljön och omständigheter under uppväxten gjorde att jag utvecklade en lyhördhet för hur andra har det. Ibland kanske mer än vad som var bra för mig. Min känslighet kom att utvecklas till högkänslighet.

För många år sedan hade jag en kollega på jobbet som berättade om sina erfarenheter och upplevelser från en utbildning. Han studerade psykosyntes. Något i hans berättelse talade till mig och min nyfikenhet började gro. Många år senare kom jag till en situation i mitt liv som gjorde att jag bestämde mig för att välja nytt. Utbildningen ”Bli den du är”  blev mitt nya steg.

”Jag är jag”

Under året vid HumaNova fick jag en ökad förståelse för att ”jag är jag”.  Jag lärde känna andra människors kärna genom min egen. Jag lärde mig också se skillnad på ”jag” och ”du” samt att se bakom alla ”masker” som vi har lärt oss att bära. Inom psykosyntes kallas det för ”delpersonligheter”.

Sedan drygt ett år har jag funderat mycket på min känslighet. Jag är glad och stolt över att jag gått ett år på HumaNova. Varje dag påminns jag om utbildningstiden och har stor glädje av verktyg, övningar, händelser, samtal och mänskliga möten från utbildningsåret.

Idag känner jag mig inte längre ”hemmablind”. Jag har funnit klarhet i mina relationer. Jag finner mer och mer för varje dag. Utbildningen ”Bli den du är” vill jag gärna rekommendera till dig, som kanske liksom jag under livet, utvecklat en högkänslighet.

-Catherine Theberg

 

Jag lärde mig se skillnad på ”jag” och ”du” samt att se bakom alla ”masker” som vi har lärt oss att bära.

Fler elevberättelser