Lunchpaus

Sitt lugnt i båten,

När det stormar är det extra viktigt att sitta lugnt i båten. Det vet alla sjömän och sjökvinnor. Men hur behåller man lugnet i en virus storm med biverkningar långt in i vardagslivets strukturer och privatekonomi.

Ett sätt är att välja en dagligt rutin för att hitta fokus och vända fokus inåt. Vi på HumaNova hjälper dig som så vill med en daglig ljudfil i 9 dagar. Mailet kommer direkt till din mailadress klockan 12.15 varje dag. Här kan du då en liten stund på lunchen släppa taget och hjälpa dig själv att vänligt vända blicken inåt.

Men kanske än viktigare är det man ständigt hör på flygplanen, hjälp först dig själv med syrgasmasken och sen de som är nära dig, även barn. Så skicka detta vidare och sprid lugn runt omkring dig själv.

Ljudfilerna du kommer få är mellan 2-9 minuter långa.