Motiverande samtal (MI) – uppföljning

Motiverande samtal – uppföljning 1 dag

En uppföljningsdag för dig som vill utveckla dina färdigheter som samtalsledare och rådgivare med MI som samtalsmetod.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen (3 + 1 dagar) eller vår webbutbildning. Den är ett svar på många elevers önskemål om att få följa upp och dela erfarenheter från arbetet med MI.

För att bli bra på att använda samtalsmetoden MI krävs träning, träning och åter träning. Med feedback från handledare och andra deltagare kan du utveckla dina kunskaper och bli en ännu bättre samtalsledare och rådgivare.

Kursdatum

Stockholm
Måndag 21 maj kl. 08:30-15:30

Göteborg
Tisdag 22 maj kl. 08:30-15:30

Malmö
Datum kommer inom kort

Omfattning

1 dag

Pris

Privat
1795 SEK inkl. moms

Företag
1795 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Fördjupning, reflektion och erfarenhetsutbyte med feedback och handledning. Dagens styrs av deltagarna och din egen aktivitet. I möjligaste mån utgår vi från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Upplägg och innehåll: 

  • Handledning
  • Tillämpning
  • Repetera samtals struktur
  • Träna mera och få feedback
  • Dela erfarenheter

Uppföljningsdagen anpassas efter deltagarnas önskemål och specifika behov.
Syftet är att deltagarna delar erfarenheter och utvecklar sina kunskaper som samtalsledare och rådgivare med MI som metod.

Du har gått vår grundutbildningen i Motiverande samtal eller vår webbutbildning.