Handledning

Handledning med fokus på utveckling

HumaNovas öppna handledning vänder sig till som utbildar dig till eller är verksam som samtalsterapeut, samtalscoach och organisationskonsult.

Du får stöd och möjlighet att utveckla redskap och kunskaper i arbetet med individer och grupper i utveckling.  

Det här ingår

Handledning och stöd av våra huvudansvariga lärare tillsammans med max fem deltagare. 

Syfte och mål

Du får möjlighet att se vad du behöver utveckla samt hur du kan använda verktyg och metoder för att utvecklas som terapeut. 

Behörighet

Elever som är: 

  • Färdiga med sin utbildning hos oss, men inte diplomerade. 
  • Diplomerade samtalsterapeut, samtalscoach eller organisationskonsult 

Datum

Göteborg
Nya datum kommer för VT18

Stockholm
Torsdag 23 nov kl. 13.00-15.30
Handledare: Liv Åström Kron

Onsdag 13 dec kl. 13.00-15.30
Handledare: Liv Åström Kron

Omfattning

1 dag

Pris

Privat
900 SEK inkl. moms

Företag
900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här