Fakta om HumaNova Utbildning AB

HumaNova startade som utbildningsföretag i Malmö 1996. I dag finns verksamhet på fyra orter: Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo.

Huvuddelen av HumaNovas verksamhet består av följande utbildningar; samtalscoach, samtalsterapeut, parterapeut och organisationskonsult. Till det kommer fortbildningar för diplomerade eller auktoriserade terapeuter, till exempel par- och relationsterapeut, gruppterapeut samt handledare. HumaNova bedriver även konsultverksamhet inom HumaNova Företagsutveckling.

Det studerar cirka 400 elever i norden på HumaNova varje år under ledning av ett trettiotal lärare och konsulter. HumaNovas lärare består av samtalsterapeuter, psykoterapeuter, psykiatriker, organisationskonsulter m fl.

HumaNova har under sina verksamhetsår diplomerat hundratals konsulter och terapeuter, vilka idag är verksamma inom organisatoriskt och personligt växande.

HumaNova är ett oberoende, medarbetarägt utbildningsföretag med vare sig politiska eller religiösa intressen.

Vårt syfte

“HumaNova skall med inspiration, medvetenhet och kärleksfull vilja möjliggöra för människan att skapa det liv hon är ämnad att leva”

HumaNovas styrelse

  • Fredrik Lindblad, styrelseordförande
  • Anna Edengård, ledamot
  • Mats Graffman, ledamot
  • Arne Jacobsson, ledamot