Motiverande samtal, MI i grupp

Motiverande samtal i grupp – att tillsammans röra sig mot förändring

Motiverande samtal, MI i Grupp vänder sig till dig som arbetar med motivation och förändring i gruppsammanhang.

MI utvecklades från början som ett individuellt förhållningssätt med fokus på samtal mellan två personer. När MI används i grupp anpassas samtalsmetodens grundprinciper efter gruppen så att den gemensamma kraften används på bästa sätt.

Motivera grupper och team till förändring med MI

Framgångsrika MI-grupper kan användas för att framkalla motivation och förändring inom olika organisationer och målgrupper, bland annat:

 • Ledningsgrupper
 • Personal- och arbetslag
 • Grupper inom vård och omsorg, t ex primärvårdsteam, självhjälpsgrupper, grupper för anhörigstöd och livsstilsförändringar, barn- och ungdomsgrupper
 • Verksamheter som arbetar med beroende- och missbruksproblematik
 • Grupper eller lag inom skola: t ex pedagoger, elevhälsoteam, elevgrupper och klasser
 • Idrottsklubbar och lag
 • Ideella verksamheter

Kursdatum

Stockholm

HT18

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
7300 SEK exkl.moms

Företag
7300 SEK exkl. moms

Fler från samma arbetsplats?

Hör av er till info@humanova.com så kan ni få grupprabatt.

Anmäl dig här

 

MI i grupp skapar trygghet

När gruppen känner trygghet bidrar det till ett klimat som består av positivitet, tillhörighet och sammanhang. Gruppdeltagare ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter samt att utforska det egna perspektivet på förändring tillsammans med de andra deltagarna.

Varje deltagare i en MI-grupp ges möjlighet att öka sin självinsikt och självkännedom. På så sätt kan deltagaren utveckla en tydligare vision inför framtiden samt arbeta med och öka sin egen motivation för förändring. Med ökad självinsikt kan de börja röra sig mot sina mål. Styrkan med MI i grupp är att använda deltagarnas kraft till förändring för att stödja gruppens rörelse framåt.

Motivation är nyckeln till förändring

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) utvecklades under 1980– och 90-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick i sin behandling av klienter med missbruksproblem. De såg hur stor skillnaden blev när klienten hittade sin egen motivation till förändring.

MI är ett respektfullt förhållningssätt och en personcentrerad kommunikationsstil som bygger på aktivt lyssnande. Samtidigt är det en samtalsmetod med lättanvända och effektiva verktyg för att vägleda personer närmare en förändring. Motiverande samtal (MI) är ett samarbete mellan rådgivare och klient med syfte att stärka klientens egen motivation och åtagande, för förändring.

 • Omorientering från individualistiskt perspektiv till grupperspektiv 
 • Likheter och skillnader mellan individuellt MI och MI i grupp 
 • Att formera MI-grupper 
 • Grundläggande och avancerad samtalsutformning 
 • De fyra faserna i MI Grupp (att engagera gruppen, att utforska perspektiv, att bredda perspektiv, att röra sig mot handling) 
 • MI-Grupp i ditt arbete 

Efter genomförd grundutbildning ska du kunna använda MI i gruppsammanhang på ett sätt som framkallar den gemensamma kraften på bästa sätt

Den här kursen vänder sig framför allt till dig som redan har genomgått en grundkurs i Motiverande samtal. 

Ett tips är att läsa Motivational Interviewing in groups, skriven Dr. Chris WagnerochDr. Karen Ingersoll (ingår inte i kursmaterialet). De var kursledare på HumaNovas första MI i grupputbildning, i maj 2017. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.