Motiverande samtal (MI) i Göteborg

Välkommen till vår grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) i Göteborg!

Vår grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) i Göteborg vänder sig till dig som vill lära dig att använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling i syfte att göra förändring lättare.

Motiverande samtal (MI) är en uppskattad samtalsmetod och ett förhållningssätt som i dag används flitigt i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och till förändring. Metoden är dessutom väl lämpad för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt

I dag är MI en populär metod inom många av de branscher där samtal är en viktig del av verksamheten, som till exempel frisk- och sjukvården samt inom socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin. Socialstyrelsen rekommenderar motiverande samtal för rådgivning och behandling av alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Grundutbildningen i Motiverande Samtal i Göteborg består av tre sammanhängande dagar och omfattar alla delar av MI. Under de två första dagarna fokuserar vi på grunderna i MI medan vi dag tre ägnar oss åt fördjupning och ytterligare reflektion. Något vi har märkt att våra deltagare uppskattar. Under den här utbildningen får dessutom samtliga deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Pedagogiken under utbildningen styrs av samtliga deltagare och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Motiverande Samtal (MI)

Kursdatum

  1. 17/6 kl. 10:00-17:00, 18/6 kl. 08:30-15:30, 19/6 kl. 08:30-15:30
  2. 10/9 kl. 09:00-16:00, 11/9 samt 12/9 kl. 08:30-15:30
  3. 2/10 kl. 11:00-18:00, 3/10 samt 4/10 kl. 08:30-15:30
  4. 3/12 kl. 11:00-18:00, 4/12 samt 5/12 kl. 08:30-15:30

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Efter genomförd grundutbildning ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

  • Engagera  
  • Fokusera  
  • Framkalla  
  • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt ska du efter utbildningen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

HumaNova följer rekommendationen från MINT-Nordic om att erbjuda en MI-utbildning med hög kvalitet. Grundkursen omfattar en komplett grundkurs med möjlighet att träna utifrån dina egna behov. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon behörighet innan kursen. Det kan vara en fördel att ha samtalsvana, men är inget krav.