Sexualitet

Kurs i sexualitet, närhet och anknytning, 3 dagar

Hur kan våra tidiga anknytningserfarenheter påverka vårt sätt att älska och ha sex? Och hur påverkar sexualiteten vår livskvalitet? Vad händer i våra kroppar, i känslolivet och i hjärnan när vi får bekymmer med sex? Hur kan vi förstå uppkomsten av sexuella problem och vad kan man göra för att hantera dem?

Om kursen

HumaNovas kurs syftar till att ge en övergripande förståelse inom ämnet sexualitet och sexuella problem med tonvikt på psykologiska och relationella faktorer utifrån aktuella teorier och vår lärare Malin Drevstams långa erfarenhet av att behandla par och individer som har funderingar och svårigheter kopplat till sex. Som grund ligger hennes bok Lust & Olust – om sex närhet och anknytning som även är kurslitteratur. Vi kommer att gå igenom olika teorier om sexualitet kopplat till lust, liksom anknytningsteorin som är in utvecklingspsykologisk teori. Utöver detta delar Malin med sig av sina erfarenheter av att ha behandlat par och individer i femton år och vi gör utforskande och upplevelsebaserade övningar för att öka kontakten med och förståelsen av våra kroppar i form av visualiseringar och mindfulness.

Omfattning

Tre dagar. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid kurstillfällena.

Kursansvarig

Kursen hålls av Malin Drevstam, sexolog, socionom och leg. psykoterapeut. Malin har en privat mottagning med fokus på behandling av sexuella problem hos individer och par. Utöver detta undervisar hon och håller kurser och föreläsningar på olika teman inom sex och relationer. Hon är även författare.

Kurslitteratur:

Lust & Olust – om sex närhet och anknytning. Malin Drevstam. Gothia Fortbildning, 2019.
Boken om sex. Johanna Ekdahl. Natur och Kultur, 2019

Omfattning

3 dagar

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
5850 SEK inkl. moms.

Företag
5850 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här