Sexualitet och terapi

Kurs i sexualitet och terapi – 3 dagar

Hur påverkar sexualiteten vår livskvalitet? Vad händer i kroppen, i känslolivet och i hjärnan när vi får bekymmer med sex? Och hur påverkas våra relationer? Lär dig förstå uppkomsten av sexuella problem och vad man kan göra för att hantera dem.

Kursen i sexualitet och terapi vänder sig i första hand till dig som är blivande terapeut eller är verksam terapeut.

Syftet är att ge en övergripande förståelse inom ämnet sexualitet och sexuella problem med tonvikt på psykologiska och relationella faktorer utifrån aktuella teorier och behandlingsmetoder.

Kursdatum

Inga planerade datum

Omfattning

3 dagar

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
5850 SEK inkl. moms.

Företag
5850 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Sexualitet och terapi ger en övergripande orientering i vanliga sexuella problem utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Utgångspunkten är att människans sexualitet är en viktig integrerad del av individens totala livssituation. Vi går igenom människans psykosexuella utveckling, grundläggande sexualfysiologi, sexuell funktion och dysfunktion, kommunikation kring sex.

Vidare behandlas ämnen som hur du praktiskt kan närma dig och arbeta med sexualitet i psykologisk behandling med professionella förhållningssätt kopplat till området.

Kursen deltagare kommer att få en insyn i hur förståelse, planering och behandling av sexuella problem kan gå till i en terapi. Vi går också igenom olika metoder för behandling.

Litteratur

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT av Johanna Ekdahl. Går att köpa här (ingår ej i kursavgiften).

Sexualitet och terapi är en kurs på tre dagar (2+1). Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver att du är närvarande på samtliga kurstillfällen.

Kursen hålls av Malin Drevstam, sexolog, socionom och leg. psykoterapeut. Malin har privat mottagning med fokus på behandling av sexuella problem hos individer och par.

Utöver det undervisar Malin och håller kurser och föreläsningar på olika teman inom sex och relationer. Hon är även författare till en bok om förståelse för och behandling av tidig utlösning, (Gothia förlag).