Kurs i trauma

Traumakurs

Vad är ett psykologiskt trauma? Vad sker i kroppen, känslorna och tankarna när jag blir traumatiserad? Hur kan trauma hanteras ifråga om självhjälp, stöd och bemötande från omgivningen och terapeutisk behandling.

HumaNovas kurs i trauma syftar till att ge en fördjupad förståelse för trauma i teori och konkreta behandlingsmetoder.

Traumakursen ger en grundläggande orientering i vad ett psykologiskt trauma innebär, alltifrån orsaksfaktorer och neurologiska-fysiska och psykologiska reaktioner, genomgång av traumadiagnosen PTSD, vilka karakteristiska symptomgrupper som omfattas av den diagnosen och hur de kan ta sig uttryck, samt hur PTSD kan samvariera med andra problembilder, exempelvis i form av depression och missbruk.

Kurs i trauma innehåller både kortsiktiga och långsiktiga effekter av trauma. Utbildningen tar upp skillnaden mellan avgränsade trauman och mer omfattande, ”komplexa” trauman, med särskilt fokus på trauman relaterade till svåra erfarenheter från krig och flykt, men också andra former av trauman. Vidare går vi igenom hur trauman kan påverkas av och samspela med fortsatt stressbelastning i nuet, samt hur tidigare trauman kan återuppväckas (retraumatisering).

Utbildningen ger också en orientering i behandlingsmetoder för trauma, främst utifrån KBT och ACT, samt hur behandlingen kan behöva anpassas till olika former av trauman. Även mellanmänskligt stöd och bemötande i mer vardaglig mening tas upp.

Delar av undervisningen sker i självupplevelsens form med aktiv medverkan från kursdeltagarna.

Kursdatum

Nya datum inom kort

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
4850 SEK inkl. moms.

Företag
4850 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Kurs i trauma ges vid tre tillfällen. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid utbildningstillfällena.

Utbildningen hålls av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Ulf har i många år arbetat med psykologisk behandling, handledning och utbildning, och är medförfattare till boken ”Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa?” som ges ut av Natur & Kultur hösten 2017.

Ulf är också huvudlärare för vår utbildning ACT Steg 1-utbildning.