Kreativa metoder

Kurs i kreativa metoder

Varmt välkommen till tre dagar på temat kreativa metoder!

Kursen är till för dig som vill utveckla och fördjupa din förmåga att föra in konstnärliga språk i ditt arbete. Ibland räcker inte samtalet och orden för att förstå inre skeenden. Det är därför ofta hjälpsamt att använda andra skapande och kreativa vägar för att bidra till att klienter möter sig själv på ett nytt meningsfullt sätt.

Vi kommer att arbeta med bl a målande, psykodrama på bordet, lera, musik, poesi, rörelse och estetisk respons. Kursen är upplevelsebaserad och du kommer att använda och utgå från din egen personliga livserfarenhet. Detta i syfte att dels möjliggöra för egen påfyllning, men även för att få inspiration, arbetssätt och idéer som du kan ta med dig i ditt eget fördjupande klientarbete.

Kursen leds av Liv Åström Kron, lärare och handledare på HumaNova.

Liv Åström Kron är utbildningsansvarig på HumaNovas Samtalsterapeututbildning. Liv är Samtalsterapeut i psykosyntes med sk Steg-1 i Integrativ psykoterapi, Uttryckande konstterapeut vid EXA, Gruppterapeut vid GAI och utbildad i Kreativa metoder vid Ersta Sköndal.

Målgrupp

Dessa dagar vänder sig till dig som är verksam som terapeut, coach eller för dig som verkar inom liknade yrkesområden.

Material ingår i utbildningskostnaden.

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
7 995 SEK inkl. moms.

Företag
7 995 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här