Kurs i Empatisk Kommunikation

Välkommen till en kurs i Empatisk Kommunikation

Människors språk är ofta präglat av moraliska bedömningar, diagnoser och etiketter, vilket tenderar att stimulera mer skam, skuld och rädsla än vad som är produktivt. Språket kan också göra att en våldsam kultur vidmakthålls.

Empatisk Kommunikation är en kommunikationsprocess som innehåller förklaringsmodeller skapade av psykolog Marshall Rosenberg. Han upplevde att människor han mötte ofta inte var tillräckligt medvetna om sina känslor, behov och valen de gör i sina liv. I denna omedvetenhet styrs vi människor av att klassificera oss själva och andra utifrån de normer som dominerar kulturen vi lever i och detta påverkar våra relationer och livsval.

Under fem tillfällen á tre timmar utforskar vi kommunikation utifrån de grundantaganden och komponenter som ingår i Empatisk Kommunikation.

Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och tillsammans utforskar vi möjligheter och ansvar att påverka vår egen, individers och gruppers kommunikation för att därigenom möjliggöra en fredlig och hållbar utveckling.

Inga förkunskaper krävs. Vid det första tillfället går vi igenom de olika stegen i kommunikationsprocessen.

Kursen hålls av Liv Åström Kron och Pekka Talamo.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
5850 SEK inkl. moms

Företag
5850 SEK exkl. moms

Anmäl dig här