KBT med Mindfulness och Självmedkänsla

Utbildning i modern acceptansbaserad KBT

Tredje vågens KBT (Kognitiv Beteendeterapi) sätter stort fokus på acceptans och medveten närvaro (mindfulness) i arbetet med mänsklig utveckling, läkning och växt. Det är både ett förhållningssätt och en utgångspunkt i den moderna kognitiva beteendeterapin.

Vill du studera modern KBT för din egen personliga utveckling eller för din yrkesroll?
KBT med Mindfulness och Självmedkänsla är en utbildning på en termin i acceptansbaserad KBT som innehåller grundläggande kunskaper om dagens moderna KBT. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk överblick och teori blandas med upplevelsebaserade övningar.

Det accepterande förhållningssättet

Den röda tråden i utbildningen handlar om det accepterande förhållningssättet. Vi tränar Mindfulness, Självmedkänsla och ett accepterande förhållningssätt gentemot varandra och oss själva. Förändring kan ske först när vi accepterar vårt nu, precis som det är.

KBT med Mindfulness och Självmedkänsla och acceptansbaserad KBT är en utbildning för dig:

 • som vill utvecklas personligen med hjälp av modern acceptansbaserad KBT, exempelvis mindfulness, ACT och självmedkänsla.
  och/eller
 • som har en befattning inom HR, arbetar som personalvetare, coach, terapeut, socionom eller organisationskonsult och vill bredda dina kunskaper om moderna terapimetoder samt vidareutveckla användbara verktyg i din yrkesroll.

Du hittar vår ACT – Acceptance and Commitment Therapy utbildning här.
Du kan läsa mer om KBT utbildning här.

Träna MindfulnessIntresseanmälan

Startdatum

Stockholm
Start VT20 (schema ej klart)

Omfattning

1 termin. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
17 900 SEK inkl. moms

Företag
17 900 SEK exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Du får lära dig mer om hur KBT har utvecklats över tiden. Du får kunskap om vad som kännetecknar den moderna kognitiva beteendeterapin samt en fördjupning kring olika terapimetoder och tekniker.

Att vara här och nu. Att träna på att uppmärksamma, acceptera och möta både oss själva och andra med större medkänsla är den röda tråden genom utbildningen. Utbildningen omfattar åtta lärarledda dagar med följande innehåll:

 • KTB i utveckling
  En historisk beskrivning av KBT:s utveckling fram till idag. Vi fördjupar oss i det som kännetecknar dagens moderna KBT, medveten närvaro och acceptans
 • Acceptansbaserad KBT 
  Lär dig mer om hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop, olika typer av tankefällor och hur de kan ”ta oss ur kurs”. Du får också lära dig mer om våra tankar och hur vi med acceptans och medveten närvaro kan ta oss på rätt kurs igen.
 • Affekter och Acceptans
  Vi lever alla med vissa grundläggande antaganden – självbilder – om oss själva. Självbilderna har sitt ursprung i erfarenheter från barndomen och ibland ställer de till det för oss. När vi betraktar världen med självbildernas filter ser vi en verklighet som skiljer sig från här och nu.
 • Mindfulness teori och praktik
  Vi har alla en inre känslokompass, men det är inte alltid den guidar oss rätt. Därför kommer vi att fördjupa oss i känslornas spännande värld för att lära oss mer om hur känslorna är kopplade till både grundläggande behov och hjärnans motivationssystem.
 • Introduktion och teori Självmedkänsla
  Det accepterande förhållningssättet går som en röd tråd genom utbildningen, men vi ägnar dessutom en hel dag åt att lära oss mer om acceptans. Du kommer att få prova på olika övningar.
 • Självmedkänsla kontra självkritik
  Under hela utbildningen tränar vi på att lägga märke till och komma tillbaka till ”här och nu”, men vi ägnar dessutom en dag speciellt till att utforska detta viktiga förhållningssätt, såväl praktiskt som teoretiskt.
 • Självmedkänsla och relationer
  Att validera och bekräfta oss själva kan vara svårt. Att inta ett kärleksfullt förhållningssätt till oss själva i stunder när vi tycker att vi inte förtjänar det är ännu svårare. Vi lär oss mer om hjärnans motivationssystem och vikten av att utveckla självmedkänsla.
 •  Värderad riktning
  Vi utforskar djupt liggande värderingar och betydelsen av att röra sig i den riktning som skapar mening i livet. Till vår hjälp använder vi olika verktyg. Vi lyfter också existentiella frågor såsom upplevelsen av att vara människa.