BodySense-terapeut

Utbildning till Diplomerad BodySense-terapeut

Psykomotorisk Integrering

Vad är BodySense?

BodySense är i grunden ett förhållningssätt kring beröring och medvetenhet. Metoden kan beskrivas som en grund för alla former av terapeutisk kontakt. Den syftar till att hjälpa klient och terapeut att komma i kontakt med den mest ursprungliga formen av beröring, den kontakt som finns mellan t ex förälder och barn.

BodySense är en beröringsmetod som stödjer kroppens självläkande förmåga, både fysiskt och psykiskt. Genom beröring, kommunikation och närvaro stärker BodySense samspelet mellan kropp och sinne. När kropp och medvetande är mer integrerat underlättas rörelse av känslomässig informationen och självläkningen kan nå hela vägen. Metoden kan lösa upp fysiska blockeringar, påverka dissociation samt hjälpa nervsystemet att självreglera.

BodySense är en mycket kraftfull metod i sig, men förhållningssättet kan stärka olika former av terapeutisk kontakt. Utbildningen är därmed en självständig utbildning men även en fortbildning för dig som redan arbetar terapeutiskt (fysiskt eller med t ex samtalsterapi).

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som vill bli Diplomerad BodySense-terapeut och använda dig av metoden yrkesmässigt eller privat. Samt för alla som är intresserade av trauma, psykosomatik eller bara vill växa och utvecklas för sin egen skull. Det är även en fördjupning för dig som redan arbetar terapeutiskt och vill utveckla din kompetens. Det är en lämplig fortbildning för alla former av kroppsterapeuter, samtalsterapeuter, psykologer/psykoterapeuter, coacher, personal inom vård och omsorg samt för lärare i och utövare av t ex yoga, dans, rörelse, meditation, mindfulness etc.

Anmäl dig härJag vill veta mer

Gratisseminarium

Inför utbildningsstart finns möjlighet att komma på ett föredrag med Andreas Lindermann och Isabella dos Santos
Kostnad: Gratis
Läs mer och anmäl dig här.

Introduktionskurs ”Beröring och kroppsterapi för samtalsterapeuter”

Antal dagar: 2 dagar
Kostnad: 2995 SEK inkl moms
Läs mer och anmäl dig här.

Startdatum

4 mars 2022
Se schemat här

Utbildningslängd

Två terminer.

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
34 500 inkl. moms

Företag
34 500 exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av 10 moduler – heldagar fredag-söndag.

Undervisningen är upplevelsebaserad och kunskapen förmedlas främst via praktiska övningar, såsom andnings- och rörelsepedagogik, kroppsläsning etc. Övningsbehandlingar och demonstrationer är en stor del av utbildningen och utförs liggande på bänk med kläder på.

Diskussioner och erfarenhetsdelning i gruppen är också en viktig del för att processa och integrera kunskap.

Man har studiegruppsträff mellan varje tillfälle och ger varandra behandlingar samt att man ska ha 40 träningsklientbehandlingar under utbildningen och själv gå i 8 behandlingar hos en BodySense terapeut.

Utbildningens syfte är att:

 • erbjuda kunskap och praktisk erfarenhet,
 • utveckla terapeutens förmåga att identifiera, förstå och använda sig av kroppens inneboende läkningsstrategier,
 • utveckla terapeutens förmåga att lyssna till klientens intuitiva strategier och veta hur man stödjer dem att ta plats,
 • utveckla terapeutens förmåga att navigera mellan psykiska, fysiska och psykosomatiska nivåer under en behandling,
 • väcka blivande terapeuters vilja, mod och förmåga att vara 100% närvarande med klienten samt
 • förmedla den trygghet och tillit som behövs för att kunna lita på och följa den intuitiva processen under en BodySense-behandling.

Utbildningens målsättning är att:

 • terapeuten får en själv- och direktupplevd erfarenhet av hur kropp och sinne samverkar,
 • terapeuten förvärvar referenspunkter av självläkning i det egna nervsystemet och medvetandet då detta bidrar till förståelsen för hur det kan förmedlas till andra,
 • terapeuten, genom praktisk erfarenhet, får en grundläggande förståelse för BodySense och hur metoden fungerar,
 • terapeuten lär sig genomföra behandling och bidra till klientens egen självläkande förmåga genom att använda den närvaro, kontakt och beröring som är specifik för metoden samt
 • terapeuten lär sig förmedla verktyg för att kunna identifiera och lösa problem grundade i somatisering av kriser och andra traumatiska upplevelser.

Delar ur innehållet:

 • Kroppens självläkande förmåga
 • Spåra och förlösa dissocierade minnen
 • Beröringsdialog/beröringspedagogik
 • Pendulering och pulstekniker
 • Kroppens anknytningsbeteende
 • Andningspedagogik
 • Terapeutiskt förhållningssätt
 • Spåra fysiska förnimmelser och förstå samband

Obligatorisk litteratur:

The Polyvagal Theory in Therapy av Deb A. Dana, ISBN 9780393712377 (engelsk upplaga)

Litteratur läses löpande under utbildningen.

Det krävs ingen särskild bakgrund för att vara behörig för att gå utbildningen och bli Diplomerad BodySense-terapeut.

Mer information

Mellan utbildningstillfällena gör eleverna praktiska hemövningar och träffas i mindre studiegrupper. Varje elev genomgår också minst 10 individuella sessioner hos en certifierad BodySense-terapeut (ingår ej i avgiften).

Under utbildningsåret genomför du som elev 36 träningsbehandlingar på andra deltagare i undervisningsgruppen. Detta för att möjliggöra kollegial feedback mellan klient och behandlare.

Varje termin genomförs utvecklingssamtal med någon av dina lärare för att stärka och kvalitetssäkra läroprocessen.

Lärare

Andreas Lindermann grundade BodySense-metodiken i början av åttiotalet. Andreas har introducerat BodySense i ett 10-tal länder. Andreas har bl a en basutbildning i psykoterapi samt har studerat mental träning, andningpedagogik, NLP, kroppspråk samt flera bodyworkmetoder (Body Harmoni, EMDR, Somatic Experiencing, Life Span Integration samt anknytning med specialinriktning osv). Andreas är främst verksam i Stockholm, men ger även konsultationer, kurser och föreläsningar i flera städer runtom i världen. Specialiserad inom områden trauma, kroppspsykoterapi, psykosomatik, utmattningsdepression, arbete med emotionella symptom under graviditet och efter förlossning.

Isabella dos Santos är en erfaren och undersökande “Somanaut” och lärare med över 30 års erfarenhet av kroppar i rörelse och stillhet. Isabella har gjort research och arbetat internationellt där hon skapade olika behandlingsformer på plats. Hennes mål har varit att hitta unika och autentiska uttryck från varje kultur. Erfarenheterna från dessa samarbeten utmynnade i utbildningsprogrammet ”Conscious Touch”, som är ett förhållningssätt att som terapeut sväva i tillit och närvaro med sin klient. En stor del av alla kroppsbehandlingar har också innefattat egen erfarenhet av rörelse och stillhet. Att arbeta med klientens kropp är att arbeta och lära känna sin egen kropp.

Isabella har ända sedan 80-talet undervisat i dans, yoga, NIA (Neuromuscular Integrative Action) och andra rörelseformer. Idag arbetar hon med BBTRS – Biodynamic Breath Work Trauma Release System – ett nytt sätt att lära klienter att reglera och lära känns sitt eget nervsystem.

Anmäl dig här