Beröring och kroppsterapi

Beröring och kroppsterapi för samtalsterapeuter

Utveckla ditt arbete som terapeut eller psykolog genom att aktivt använda beröring för att stötta den terapeutiska processen du normalt arbetar med.

Under denna kurs får du möjlighet att prova hur du kombinerar ditt nuvarande arbetssätt med beröring och kroppterapeutiska verktyg/metoder. Syftet är att möjliggöra känslomässig kontakt för klient eller patient och därmed öka förståelse för hur upplevelser och känslor sitter i kroppen. För att i slutändan skapa förståelse för hur avspänning kan upplevas över tid.

Målsättning med programmet

Kursens mål är att förmedla strategier, förhållningssätt och redskap till att kunna identifiera och lösa problem som grundar sig på somatisering av en eller fler oftast mer eller mindre livskriser eller traumatiska livshändelser. Kursen ger vidare redskap för aktivering av kroppens självläkning. Optimering av samspel mellan kropp och sinne (mind).

Upplägg

Kursen består av 3 dagar, fredag till söndag hela dagar. Kursen är ”hands on” från första dagen och förmedlar kunskap på ett effektiv och upplevelsebaserad sätt. Teknikerna är enkla att ta till sig och det behövs inga studier eller teoretiska förberedelsearbeten.

Kursen är modul 1 av fler moduler som planeras under 2020-2021

Innehåll

All arbete sker utifrån ett helhets perspektiv med fokus på samspel mellan psyke och kropp. Beröringsdialog/beröringspedagogik. Kroppen glömmer aldrig – om konsten att lyssna på kroppen.

  • Traumaarbete.
  • Guidade meditationer och kroppen.
  • Kroppens anknytningsbeteende.
  • Pendulering och pulstekniker.
  • Systemets självläkande förmåga.
  • Spåra och förlösa dissocierade minnen.

Praktisk

Kursen innehåller teori som förmedlas i form av undervisning och demonstrationer samt diskussioner och erfarenhetsdelning i gruppen. Den praktiska delen utgörs av olika övningar kring kroppen såsom andnings- och rörelse pedagogik, kroppsläsning samt kroppsbehandlingar liggandes på bänk med kläder på.

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
3250 SEK inkl. moms.

Företag
3250 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Samtalsterapeuter, kroppsterapeuter, psykolog/psykoterapeut, personal inom vård och omsorg, Yoga, dans, rörelse lärare och utövare. Samt personer med intresse för psykosomatik, egen vidare utveckling, införskaffandet av redskap till egen terapeutisk arbete.

Lärare på kursen är Andreas Lindemann och Isabella dos Santos. Läs mer nedan.

Andreas Lindermann har bland annat en basutbildning i psykoterapi samt är grundare till BodySense metodiken som grundlades i början av åttiotalet. Andreas har  introducerat BodySense i 10-tal  länder. Han har studerat mental träning, andningpedagogik, NLP, kroppspråk samt ett flertal bodyworkmetoder (Bodyharmoni, EMDR, somatik experiencing, Life Span intergarion, anknytning med specialinriktning osv). Han är främst verksam i Stockholm, men ger även konsultationer, kurser och föreläsningar i flera städer runtom i världen. Specialiserad inom områden trauma, kroppspsykoterapi – psykosomatik, utmattningsdepression, arbete med emotionella symptom under graviditet och efter förlossning, PTSD.”

Isabella dos Santos är en erfaren Wellness utövare och lärare med över 30 års erfarenhet av traditionella tekniker såsom Deep tissue och svensk klassisk massage, Somatiska behandlingar till varmvattens behandlingar Aqua Wellness/Watsu. Hon introducerade NIA (Neuromuscular Integrative Action)i Europa på 90 talet. Isabella har skapat olika behandlingsformer och Spa program internationellt för stora hotel och Spa anläggningar , där har tyngdpunkten har legat på utbildningen av terapeuterna, deras välmående och förmåga till närvaro med klienterna. Vidare har utvecklat olika yoga program för att främja kroppsmedvetenhet och närvaro för deltagaren.

Har du gått hela utbildning finns sedan fristående vidareutbildningshelger tillgänglig där du kan ökar din kompetens inom olika specialiserade områden.