Beroendefördjupning

Kurs i beroende och medberoende för terapeuter och coacher

HumaNovas kurs i beroende och medberoende syftar till att ge en fördjupad förståelse i ämnet och hur vi konkret kan möta de här klienternas behov i terapirummet.

  • Vad är egentligen ett beroende och hur kommer det sig att det är så svårt att komma ur?
  • Vad innebär begreppet medberoende och hur kan vi arbeta med det i terapirummet?
  • Har beroende och medberoende några likheter med varandra?

Kursen kommer att ge en grundläggande orientering i vad beroende är och innebär för individen, familjen och samhället i stort. Hur och varför problematiken uppstår utifrån anknytning men också utifrån hjärnans arkitektur och funktioner.

Beroendets olika utgångar, alkohol, narkotika, sex, spel, socker mm. Vilka olika behandlingsalternativ finns det och vad kan jag som terapeut/coach göra när jag misstänker att det finns en beroende/medberoendeproblematik hos min klient.

Teori kommer att varvas med praktiska övningar.

Diplomerad SamtalsterapeutACT

Kursdatum

Torsdag 9 maj kl. 09:00-15:00
Fredag 10 maj kl. 09:00-15:00
Tisdag 4 juni kl. 09:00-15:00

Omfattning

3 dagar

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Pris

Privat
5850 SEK inkl. moms.

Företag
5850 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här