Beroende- och medberoende fördjupning

Utbildning till beroendeterapeut

HumaNovas utbildning till beroende- och medberoendeterapeut vänder sig till dig som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper samt utöka metod och verktygslådan för att bättre rustad kunna möta klienter som har problematik kring beroende och medberoende.

Utbildningen är en specialisering för terapeuter. Du lär dig att tillämpa individuellt anpassade samtals- och samtalsmetoder för klienter som upplever problem med olika beroenden (alkohol, droger, sex, socker, spel) och medberoende.

Omfattning

7×2 tillfällen, 70 h.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar individuellt och i grupp samt handledning. Du lär dig arbeta integrativt med psykosyntesen och 12-steg som grund samt att integrera kognitiva och beteendeterapeutiska kunskaper och metoder.

Klientarbete med stöd och handledning

Under utbildningens gång arbetar du aktivt med klienter med beroende eller medberoende problematik, minst fem sessioner, samt erhåller stöd och handledning i detta arbete.

Under utbildningens ingår att delta på ett minimum av fem valfria 12-stegsmöten. Lämna in skriftliga reflektioner på delar av kurslitteraturen samt skriva en uppsats i ämnet beroende/medberoende. Arbete i smågrupper förekommer mellan kurstillfällena.

Informationskvällar Boka studievägledning

Omfattning

7×2 tillfällen, 70 h.
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat:
29 400 SEK/termin inkl. moms.

Företag:
29 400 SEK/termin exkl. moms.

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här

Utbildningsinnehåll

Exempel från kursplanen:

  • 12-stegsprogrammet principer och tillämpning
  • Beroendets och medberoendets problematik
  • Samtalsmetodik med fokus på t ex förnekelse och beroendeproblematik
  • Beroende och hjärnan
  • Översikt livsscheman och överlevnadsstrategier (beroendemedicin)
  • Droger och drogeffekter
  • Olika beroenden, alkohol, droger, sex, socker, spel
  • Handledning i arbete med medberoende eller beroende klienter

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap och färdighet att kunna tillämpa individuellt anpassade samtalsmetoder vid beroende och medberoende.

Behörighet

Du är behörig om du idag verkar som eller utbildar dig till terapeut på HumaNova eller annat utbildningsinstitut. När din ansökan kommer till oss kontaktar vi dig för en personlig antagningsintervju.

Kursansvariga och examinatorer

Ulrika Lenner – Samtalsterapeut, Beroende- och medberoendeterapeut i Psykosyntes – Utbildningsansvarig och huvudlärare

Vanliga frågor

Samtliga moment i utbildningen ska vara genomförda och du ska ha minst 90 procent närvaro.