Prova-på Familjekonstellationer

Välkommen till ett seminarium där du får prova-på familjekonstellationer. Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av terapi, coaching, eller av handledning av individer i familj eller organisation.

Familjekonstellationer har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 30 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod. Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. Relationerna kan vara oberoende av tid och rum och ändå vara nära. Det kommer vi alltid att ha med oss.

Vi utforskar tillsammans genom kreativt användande av konstellationer. Inte bara dess metoder och tekniker utan vi ”laddar” dem med vårt fördjupade förhållningssätt i kontakt med vår intuition. Bara i balans med våra sinnen, våra känslor och vårt intellekt kan vi använda hela oss Själva.

Konstellationer är en terapeutisk metod som används både i familjesammanhang och i organisationsarbete. Eftersom organisationer består av individer, som också har familj, och familjer oftast har någon som arbetar i en organisation så överlappar områdena varandra på intressanta sätt.

Andra områden är relationer, både inom oss och utanför oss, delpersonligheter, grupper, värderingar, konflikter, och t.o.m. abstrakta begrepp som moral, ansvar och pengar.

Seminariet leds av:

Annelie Djerf: Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Par & relationsterapeut, Familjekonstellatör samt lärare på HumaNova.

HumaNova har även kurser i Familjekonstellationer både i Stockholm och Göteborg.

Kursdatum

29 aug 2024 18:00 - 20:00

Kursledare: Annelie Djerf

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här