Gratisseminarium

Att möta det okända, ledarskap i en oförutsägbar värld!

Introduktion

Att möta det okända innebär att kunna fungera i situationer och skeenden som du inte har någon tidigare erfarenhet av och som dessutom kanske ifrågasätter det du tidigare trott var sant. När du möter det okända kanske dina tidigare mentala förklaringsmodeller och dina handlingsmodeller och metoder inte är tillämpbara. I mötet med det okända kan du komma att behöva skapa nya förklaringsmodeller och metoder. Att möta det okända innebär därför ett större eller mindre mått av kreativitet och innovation.

Ledarskap är som fenomen utomordentligt undflyende. De flesta har en personlig uppfattning om vad som är ett bra respektive dåligt ledarskap, men det existerar ingen vetenskapligt allmänt accepterad definition av vad ledarskap egentligen är. Många definitioner handlar om att få andra att agera på ett visst sätt i syfte att uppnå vissa mål. Vissa beskrivningar fokuserar på vad en ledare gör, en del på hur en ledare är och andra vilken funktion en ledare har.

Definition

Men var ÄR då ledarskap EGENTLIGEN? Med risk för att addera ytterligare en definition hävdar jag att ledarskap är påverkan med ett syfte mot ett mål.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Kursdatum

Stockholm

28 aug 2019 18:00 - 20:00

Kursledare: Anna Edengård

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här